dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

AKADEMIJE ZA GRAĐANE - alat za aktivno uključivanje građana u proces odlučivanja u lokalnoj i mjesnoj samoupravi Ispis
Srijeda, 30. studenog 2011.

U sklopu projekta Akademija za građane koje organizira Misija OESS-a u suradnji sa sedam Općina u Bosni i Hercegovini među kojima je i Općina Široki Brijeg održano je 7. predavanje na temu pod nazivom „Mehanizmi komunikacije i sudjelovanja građana u odlučivanju". U prvom dijelu predavanja pod nazivom Komuniciranje tijela lokalne samouprave s javnošću govorio sam o alatima koji koriste Općinski načelnik, općinske službe i Općinsko vijeće u komuniciranju s javnošću.


Najčešće korišteni alati su neposredna komunikacija (sastanci, prijami), priopćenja za javnost, općinska internet stranica, ali koristi se i konferencija za novinare, tiskana publikacija (info bilten)... U drugom dijelu predavanja pod nazivom Sudjelovanje građana u odlučivanju govorio sam o zakonsko-pravnim aktima koji čine temelj sudjelovanja građana u odlučivanju. Analizirani su i uspoređeni rezultati istraživanja i korištenja alata sudjelovanja građana u 41 jedinici lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini s rezultatima istraživanja provedenog u općini Široki Brijeg. U sklopu predavanja provedena je mini-anketa među polaznicima Akademije o sudjelovanju u procesu donošenja odluka u lokalnoj samoupravi. Slijedeće posljednje 8. predavanje održat će se krajem slijedećeg tjedna nakon čega će polaznicima Akademije biti dodijeljeni certifikati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Večernji list, 1.12.2011.