dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

KRIZNO KOMUNICIRANJE ZA VRIJEME VREMENSKIH NEPOGODA Ispis
Petak, 17. veljače 2012.

Kriza potječe od grčke riječi krizis, što znači odluka. Dakle kada je kriza trebamo odlučiti, a najčešće nismo spremni za odluku. Ne postoji jedinstvena definicija krize pa tako prema LSPR kriza je ozbiljan incident koji utječe na čovjekovu sigurnost, okolinu, proizvode ili ugled organizacije. Kriza je neplanirani i neželjeni proces koji traje određeno vrijeme, a na kojeg je moguće samo djelomično utjecati, te se može završiti na razne načine (Ašanin, Gole).

Krizne situacije možemo ponajprije podijeliti na one koje su uzrokovane ljudskim faktorom i one koje je prouzrokovala prirodna sila. Richard Luecke jedan od mogućih uzroka krize navodi nesreće i prirodne događaje. Nesreća ili prirodan događaj katastrofalnih razmjera može doći neočekivano, bolje rečeno dolazi neočekivano, bilo da se radi o potresu, poplavi, požaru ili nekoj drugoj nesreći kao što je snježno nevrijeme. Jedan  stručnjak  za  upravljanje  krizom,  prema Cutlipu S. i sur., kategorizirao je osam tipova krize među kojima je i prirodna kriza.

Krizama je teško upravljati, ali osim plana za rješavanje krizne situacije, da bi uspješno riješili kriznu situaciju, potrebno je imati i razrađen plan komunikacije u kriznoj situaciji. Da bi s uspjehom kontrolirali kriznu situaciju moramo imati potpune informacije o kriznoj situaciji, u ovom slučaju vremenskoj nepogodi, trebamo biti unaprijed pripremljeni i spremni komunicirati proaktivno. Glavni komunikacijski cilj treba da bude postizanje razumijevanja javnosti, a u ovom konkretnom slučaju jednostavno da se elementarne nepogode događaju, ali i ukloniti strah da su životi i zdravlje ljudi u opasnosti.

Nadati se da ćemo svi izvući pouku iz krize, nezapamćenog snježnog nevremena i najveće hladne ciklone u posljednjih 50-ak godina, a koja nas je zadesila početkom veljače. Najveća odgovornost bila je svakako na razini najbližoj građanima (lokalnoj). U pojedinim općinama u Bosni i Hercegovini krizni Stožer nije niti postojao ili je formiran kada je kriza bila u tijeku. U pojedinim općinama također je i komunikacija bila na veoma niskoj razini tako da prvih par dana krize uopće nije bilo reakcije nadležnih za postupanje u zaštiti i spašavanja ljudi i materijalnih dobara naročito u mjestima koji su bili odsječeni od ostatka svijeta. Građanima moraju biti dostupne informacije o opasnostima, zaštiti i mogućnostima njihovog sudjelovanja u odlučivanju o načinu ostvarivanja zaštite od prirodnih i drugih nesreća.  

Veoma teško je upravljati krizom kada  izbije kriza. Stoga jedinice lokalne samouprave moraju biti svjesne pojave krize, kao što nas je zadesila i ova od prije nekoliko dana. Potrebno je pristupiti planiranju prije izbijanja krize što uključuje donošenje kriznog komunikacijskog plana. Nemoguće je da krizni komunikacijski planovi predvide sve potencijalne krizne situacije, kao niti sve aktivnosti koje se trebaju poduzeti. Krizni komunikacijski planovi trebaju ponajprije predvidjeti reagiranje u ovom slučaju tijela jedinice lokalne samouprave na samom početku krizne situacije tj. u prva 24 sata.