dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

Korištenje novih medija u komuniciranju s javnošću u jedinicama lokalne samouprave Ispis
Petak, 25. svibnja 2012.

U sklopu projekta Akademija za građane, 24. svibnja 2012., održano je 7. predavanje na temu pod nazivom „Eksterno komuniciranje u lokalnoj samoupravi - novi mediji". U uvodnom dijelu predavanja govorio sam o samom pojmu i definicijama lokalne samouprave, eksternog komuniciranje i novih medija.  U drugom dijelu predavanja pod nazivom Komuniciranje tijela lokalne samouprave s javnošću naveo sam primjere komuniciranja Općinskog načelnika, općinskih službi, Općinskog vijeća, kao i općinskih zaposlenika s eksternom javnošću u Općini Široki Brijeg.

Korištenje alata novih medija u komuniciranju s javnošću naziv je trećeg dijela predavanja. Najčešće korišteni alati komuniciranja tijela lokalne samouprave s javnošću su: neposredna komunikacija, priopćenja za javnost, općinska internet stranica, konferencija za novinare, info bilten...