dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

Komuniciranje tijela lokalne i mjesne samouprave s javnošću Ispis
Petak, 22. veljače 2013.

Treninzima za predsjednike (članove) 156 Vijeća mjesnih zajednica i vijećnike iz 10 jedinica lokalne samouprave u Zapadnohercegovačkoj (ZŽH) i Hercegbosanskoj županiji (HBŽ) na temu „Mehanizmi komunikacije mjesnih zajednica s općinom, građanima i medijima“, održanim tijekom siječnja i veljače, a koje je organizirao Centar za građansku suradnju iz Livna u sklopu projekta „Unaprjeđenje komunikacije mjesnih zajednica“, pokazana je opredijeljenost čelnika mjesnih zajednica, ali i predstavnika općina otvaranju prema javnosti i jačanju potrebe komuniciranja, što je potvrdila njihova nazočnost i aktivno sudjelovanje na treninzima.


U interakciji sa sudionicima treninga pokazalo se da čelnici mjesne i lokalne samouprave rijetko koriste mehanizme komunikacije koji su im na raspolaganju u komuniciranju s javnošću. Čelnici mjesne i lokalne samouprave RIJETKO KORISTE MEDIJE (tiskane i elektronske) kao jedan od ključnih aktera u komunikacijskom procesu na lokalnoj razini.

 

Detalj s treninga u Glamoču

Najzastupljeniji oblik neformalne komunikacije u lokalnoj, a posebice u mjesnoj samoupravi su glasine. To su potvrdili i sudionici treninga. Glasine su veoma često način za najbrži prijenos informacija i moćno su sredstvo komunikacije koje se skoro svakodnevno koristi u mjesnoj samoupravi i teško se kontroliraju. Najčešće su glasine veoma štetne, ali ponekad mogu biti od koristi i poslužiti za ispitivanje javnog mišljenja, kada s njima upravljamo tako što informaciju planirano plasiramo u javnost. Oglasne ploče su mjesto preko njih se mogu suzbiti glasine i potvrditi željena informacija i mjesto na kojima se informacije javno potvrđuju. Stoga aktivnost Centra za građansku suradnju Livno, implementatora projekta „Unaprjeđenje komunikacije mjesnih zajednica“ raspisivanjem natječaja za dodjelu oglasnih ploča za mjesne zajednice, a koja je financijski podržana od strane Kanadskog fonda za lokalne inicijative, dodatno dobiva svoju opravdanost.

Jedan od najučinkovitijih načina neposredne komunikacije tijela mjesne i lokalne samouprave s građanima su sastanci (vijeće MZ, zborovi…). Sastanci pružaju istovremeno prigodu i za govor i za slušanje tj. dvosmjernu komunikaciju. Ovo je jedan od najkorištenijih alata komuniciranja mjesne samouprave s javnošću, iako i tu postoje velike razlike između pojedinih jedinica lokalne samouprave. Sastanke je potrebno formalizirati i obvezno uključiti medije, jer rijetko izvještaje s Vijeća MZ, sastanka ili zbora građana možemo pronaći u medijima.

Konferencije za novinare i priopćenja su alati koje koriste tijela mjesne i lokalne samouprave u komuniciranju s javnošću. U Zapadnohercegovačkoj i Hercegbosanskoj županiji ovaj alat se rijetko koristi. Samo jedna jedinica lokalne samouprave u ŽZH i HBŽ ima redovitu godišnju konferenciju za novinare.
Dvije od 10 jedinica lokalne samouprave u ŽZH i HBŽ uopće ne posjeduju web stranicu kao jedan od najkorištenijih i najjeftinijih alata novih medija. Rijetke su mjesne zajednice u Bosni i Hercegovini, pa tako i u ove dvije županije koje imaju svoju web stranicu. Dobar primjer korištenja ovog alata su mjesne zajednice Sovići Donji www.sovicidonji.com (Općina Grude) i Zagorje www.mz-zagorje.com (Općina Posušje) na kojima se nalaze osnovni podatci o mjesnoj zajednici, te aktivnosti i događanja u mjesnoj zajednici, financije, statut... Ostali alati novih medija se nikako ili veoma rijetko koriste.
Informativni bilten je najuobičajenija forma periodične publikacije. Zbog dostupne i relativno jeftine tehnologije tiskanja, proizvodnja biltena je jednostavna, brza i jeftina. Još uvijek veoma mali broj jedinica lokalne i mjesne samouprave koristi ovaj vid komunikacije, pa tako u ŽZH i HBŽ svega dvije od 10 jedinica lokalne samouprave imaju svoje biltene koji izlaze tromjesečno.

Lokalni mediji predstavljaju glavni, a često i jedini izvor informacija o lokalnim događajima. Kontakt emisije određuju prioritete u lokalnoj zajednici i stvaraju forum za javnu raspravu. Iako osam od 10 jedinica lokalne samouprave posjeduju javne radio postaje, koje financiraju općine (izuzev jedne koja je privatna), ovaj medij se ne koristi niti približno dovoljno s obzirom na njihove mogućnosti. Dvije jedinice lokalne samouprave imaju po dvije radio postaje. Rijetke su kontakt emisije, emisije s lokalnom tematikom… Osim materijalno-tehničkih pretpostavki (nedostaju uglavnom u manjim općinama) u jedinicama lokalne samouprave nedostaju i organizacijske i kadrovske pretpostavke, a to se prije svega odnosi na imenovanje koordinatora za mjesne zajednice, ali i službenika za informiranje, odnose s javnošću i medije.
Na treninzima koje je organizirao Centar za građansku suradnju iz Livna mr. sc. Drago Martinović uvodno je izlagao na temu komuniciranja tijela lokalne i mjesne samouprave s javnošću. O odnosima s javnošću s posebnim naglaskom na odnose s medijima govorio je Ševko Bajić ekspert za odnose s javnošću.