dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

CENTAR ZA PROMOCIJU CIVILNOG DRUŠTVA PREDSTAVIO BUDŽET/PRORAČUN KANTONA SARAJEVO NA SVEGA 16 STRANICA Ispis
Srijeda, 27. ožujka 2013.

Po prvi puta u Bosni i Hercegovini jedan budžet/proračun je zahvaljujući Centru za promociju civilnog društva (CPCD) preveden na razumljiv jezik i u formatu koji je po obimu značajno smanjen od izvornog oblika prijedloga budžeta/proračuna. Radi se o budžetu/proračunu Kantona Sarajeva koji je kreiran sukladno zakonskim normativima na više od 200 stranica i većini građana nije dostupan. CPCD je u sklopu projekta „Jačanje odgovornosti u budžetskom procesu“ u 10.000 primjeraka tiskao „Narodne novine“ koje su dijeljene besplatno, a u kojima je Nacrt budžeta/proračuna Kantona Sarajevo za 2013. preveden na razumljiv jezik i u formatu koji je po obimu značajno smanjen od izvornog oblika na svega 16 stranica.

Predstavljanjem budžeta/proračuna na ovaj način CPCD je ukazao na značenje i potrebu provođenja kvalitetnih i otvorenih javnih rasprava o budžetu/proračunu kao najvažnijem dokumentu koji izravno utječe na život svih građana (Kanton Sarajevo). U sklopu projekta „Jačanje odgovornosti u budžetskom procesu“ 21. ožujka 2013. u organizaciji CPCD-a održan je okrugli stol pod nazivom „Javna rasprava o javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2013.“ Prvi broj Narodnih novina možete preuzeti ovdje.

 

 

foto: www.cpcd.ba

Centar za promociju civilnog društva je 27. ožujka organizirao uličnu promociju Peticije/Zahtjeva za pravno reguliranje učinkovitijeg načina uključivanja javnosti u proces izrade budžeta Kantona Sarajevo koji će u narednom periodu biti upućen prema Vladi Kantona Sarajevo, a odnosi se na slijedeće:
1.    Da Vlada Kantona Sarajevo donese propise kojim će pravno regulirati pitanje načina uključivanja javnosti u proces planiranja i pripreme budžeta, zakona i drugih instrumenata javne politike,
2.    Da Vlada Kantona Sarajevo ubuduće u procesu planiranja i pripreme kantonalnog budžeta dosljedno primjeni principe budžetiranja usmjerenog na rezultate, te da kao svoju obvezu uvede praksu izrade i publiciranja „Budžeta za građane”, dokumenta u kojem će na jednostavan i lako razumljiv način najširoj javnosti predstaviti osnovne elemente budžeta.
Peticija/Zahtjev je dostupan i u elektroničkoj formi na slijedećoj adresi: www.onlinepeticija.com/gradjanskibudzet