dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

PRORAČUNI BH. OPĆINA/GRADOVA NAJMANJI U REGIJI Ispis
Utorak, 19. studenog 2013.

Proračuni bosanskohercegovačkih općina/gradova u usporedbi s općinama/gradovima u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji su i po nekoliko puta manji. Također postoje i velike razlike između općinskih/gradskih proračuna u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.


Primjerice proračun Grada Trebinja (Republika Srpska), koji prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini održanog u listopadu ove godine ima 31.433 stanovnika, za 2013. godinu  iznosi 23.338.000 KM, Općine Derventa koja se također nalazi u Republici Srpskoj proračun iznosi 12.600.000 KM. Općina Derventa ima 30.177 stanovnika. Općina Bosanska Krupa koja broji 29.659 stanovnika i nalazi se u Federaciji Bosne i Hercegovine ima proračun za 2013. godinu u iznosu 6.800.000 KM, a za Općinu Široki Brijeg koja se također nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine i koja ima 29.809 stanovnika visina proračuna za 2013. godinu iznosila je 8.800.000 KM.  Imajući u vidu da građani većinu svojih potreba i očekivanja ostvaruju u jedinici lokalne samouprave iz navedenih podataka je vidljivo da su godišnja proračunska sredstva niti približno mogu zadovoljavati potrebe i zahtjevi građana i mjesnih zajednica pri realizaciji njihovih projekata. Posebice se to odnosi na jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine za koje se izdvaja svega 8,42 % od ukupnih javnih prihoda, dok taj postotak u Republici Srpskoj iznosi 24 %. Razlog ovoj velikoj razlici u financiranju općina/gradova jer najveći dio javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine izdvaja se županijama (51,48 %). Pripadnost javnih prihoda regulirana je Zakonom i kao što se vidi iz navedenog primjera različito je reguliran u bh. entitetima.

 
S obzirom na propisane nadležnosti općina/gradova u Bosni i Hercegovini i navedene visine proračuna nije realno očekivati da jedinica lokalne samouprave ispunjavaju svoja temeljna načela kvalitetnog funkcioniranja. Savez općina i gradova FBiH i Savez opština i gradova RS prije četiri godine izradili su prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine o financiranju jedinica lokalne samouprave u kojemu između ostalog predlažu: da jedinice lokalne samouprave imaju pravo na odgovarajuće vlastite financijske izvore, kao i na sredstva za obavljanje prenesenih i povjerenih poslova. Financijska sredstva jedinica lokalne samouprave, prema ovom prijedlogu, bila bi razmjerna njihovim nadležnostima. Zakonom bi se utvrdila načela i kriteriji za sudjelovanje jedinica lokalne samouprave u raspodjeli javnih prihoda razmjerno njihovom nadležnostima, kao i da se  Zakonom uspostave mehanizmi i osiguraju sredstva solidarnosti kako bi se poboljšao položaj jedinica lokalne samouprave ispodprosječnog stupnja razvijenosti s tim da se takvim postupcima ne mogu sužavati nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Navedeni prijedlog je predan ustavno-pravnim povjerenstvima Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH s ciljem da se razmotri položaj lokalne samouprave i iniciraju rješenja sukladno Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi. Nažalost ovi predloženi amandmani na Ustav BiH još uvijek su samo prijedlozi.

Proračuni općina/gradova u Bosni i Hercegovini daleko su iza  proračuna jedinica lokalnih samouprava susjednih zemalja Republike Hrvatske i Republike Srbije. Tako npr. Općina Bačka Topola (Republika Srbija) koja broji 34.000 stanovnika ima proračun za 2013. godinu u visini 19.000.000 KM,  a Općina Šid s istim brojem stanovnika ima nešto veći proračun koji  iznosi 20.000.000 KM. Grad Solin (Republika Hrvatska) sa 24.000 stanovnika ima proračun za 2013. godinu u iznosu 24.000.000 KM, a nešto veći Grad Vukovar sa 28.000 stanovnika ima proračun u iznosu 50.000.000 KM. Također je potrebno napomenuti da su u BiH, Hrvatskoj i Srbiji na snazi različiti sustavi lokalne samouprave, što može biti tema za jedan od slijedećih postova.