dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

Magistarski rad: „Odnosi s javnostima u jedinicama lokalne samouprave na primjerima općina i gradova u Bosni i Hercegovini“ Ispis
Ponedjeljak, 02. prosinca 2013.

Magistarski rad: „Odnosi s javnostima u jedinicama lokalne samouprave na primjerima općina i gradova u Bosni i Hercegovini“, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2009.


Pri samoj metodologiji istraživanja, u ovom radu, najprije je korištena desk-metoda selektivnog i komparativnog iščitavanja relevantne literature, iz čega je dobivena optimalna paradigma organizacije službe/odsjeka za informiranje/odnose s javnostima u jedinicama lokalne samouprave, odnosno organizacije rada službenika za informiranje i odnose s javnostima. Potom je razrađen istraživački instrumentarij za empirijske analize i sinteze (indukcija i dedukcija, opservacija, upitnici, ankete, intervjui), gdje se kroz komparativnu analizu i dobiveni materijal došlo do zaključka, baziranog na kontemplativnoj metodi i metodi logičkog silogizma. Ciljevima istraživanja, a na temelju provedene ankete, utvrđena je zastupljenost odnosa s javnostima u jedinicama lokalne samouprave, karakteristike službenika za informiranje i odnose s javnostima, rasprostranjenost i učestalost korištenja PR alata i stupanj razvoja PR struke u Bosni i Hercegovini. Osnovnim ciljem ovog magistarskog rada, empirijskom analizom se došlo do željenih i valjanih rezultata iz kojih su na kraju definirani adekvatni zaključci, odnosno potvrđena je postavljena hipoteza. Potvrđena je hipoteza da su odnosi s javnostima u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini nedivoljno razvijeni, primarno zbog neshvaćanja općinskog/gradskog menadžmenta, ali i građana o važnosti ove proaktivne i interaktivne komunikacije svih subjekata na razini lokalne zajednice. Jedan od zaključaka je da pomaka mu razvoju odnosa s javnostima u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini ipak ima i vezani su uz donošenje Zakona o slobodi pristupa informacijama iz 2001. godine i imenovanjem službenika za informiranje i odnose s javnostima sukladno  navedenom Zakonu. Uz donošenje Zakona o slobodi pristupa informacijama razvoj odnosa s javnostima u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, vezan je uz programe, odnosno projekte OESS-a, USAID-a, Side i drugih međunarodnih organizacija.

 

Obrana magistarskog rada na Sveučilištu u Mostaru, 15. prosinca 2009.
S lijeva: prof. dr. sc. Zoran Tomić, predsjednik, prof. dr. sc. Slavica Juka, član i prof. dr. sc.
Besim Spahić, član i mentor

 

Promocija u magistra znanosti na Sveučilištu u Mostaru, 26. siječnja 2011.
(prof. dr. sc. Slavica Juka, dekanica i mr. sc. Drago Martinović)