dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

Znanstveni rad: „Uloga medija u procesu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj“ Ispis
Ponedjeljak, 02. prosinca 2013.

Sudjelovao na Znanstvenom skupu „Perspektive javnih i privatnih visokoobrazovnih ustanova u jugoistočnoj Europi“ u Međugorju (BiH), 18.-19. 2. 2011. s radom „Uloga medija u procesu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj“, Godišnjak 1-2012., Sveučilište/Univerzitet Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Bijakovići, 2012. (autori: mr. sc. Drago Martinović, mr. sc. Meri Maretić)


Rezultati dosadašnjih istraživanja ukazuju na nedovoljnu zastupljenost u medijima tematike vezane za visoko obrazovanje. Mediji mogu odigrati ključnu ulogu u popularizaciji visokog obrazovanja jer uz informativnu imaju i edukativnu komponentu. Uključivanje javnosti u znanstvenu stvarnost od značenja je za svjesniju primjenu znanstvenih postignuća koja, vrednovana u svijesti konzumenata medijskih sadržaja, ima za posljedicu razvoj svijesti o potrebi ulaganja u visoko obrazovanje. Kvalitetnijim odnosima s javnošću visoko obrazovne ustanove bi mogle poboljšati  komuniciranje putem medija. Popularizacijom visokog školstva, otvorenošću, boljim informiranjem javnosti i korištenjem medija u cilju poboljšanja komunikacijskih procesa stvorili bi se temelji za moderan prikaz znanosti. Potrebno je istaknuti nezaustavljiv razvoj novih medija koji donose velike mogućnosti komuniciranja. Mediji u Bosni i Hercegovini, kao i u Republici Hrvatskoj mogu dati značajan doprinos razvoju visokog obrazovanja, ali u procesu komuniciranja treba posebnu pozornost posvetiti dvosmjernoj komunikaciji i proaktivnom djelovanju korištenjem komunikacijskih kanala u novim medijima.