dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

Znanstveni rad: „Uloga i značenje strateškog komuniciranja u jedinicama lokalne samouprave“ Ispis
Ponedjeljak, 02. prosinca 2013.

Sudjelovao na IV. Znanstveno-stručnoj konferenciji „CJELOVITOST ZABIOKOVLJA: Pluridisciplinarni pristup“ u Ljubuškom (BiH) i Vrgorcu (RH), 5.-6. 5. 2011. s radom „Uloga i značenje strateškog komuniciranja u jedinicama lokalne samouprave“, (autori mr. sc. Meri Maretić, mr. sc. Drago Martinović), Zbornik radova „CJELOVITOST ZABIOKOVLJA: Pluridisciplinarni pristup“, Mostar, 2011.


Bez obzira na ustrojstvo, veličinu i geografski položaj općine/grada strateško komuniciranje kao planirani komunikacijski proces temelj je razvoja suvremenih odnosa s javnošću u jedinicama lokalne samouprave i podizanja opće razine kulture komuniciranja u lokalnim sredinama. Konferencije za novinare, priopćenja, web stranice i informativni bilteni su prema istraživanjima provedenim u jedinicama lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj i Zapadnohercegovačkoj županiji najčešće korišteni alati odnosa s javnošću, dok istovremeno nema strateškog i planskog pristupa u komunikaciji s građanima. Prema rezultatima provedenih istraživanjima u jedinicama lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj i Zapadnohercegovačkoj županiji može se zaključiti da se i pored brojnih specifičnosti praksi komuniciranja, različitosti korištenja alata komuniciranja, ali i ustroja županije, odnosno općina i gradova u ove dvije županije, djelatnici za odnose s javnošću susreću sa sličnim problemima. Može se također zaključiti da djelatnici za odnose s javnošću i informiranje ne zauzimaju mjesto koje im pripada, a to mjesto bi trebalo biti u razini ostalih odsjeka/službi u jedinicama lokalne samouprave, pa bi se samim tim stvorile pretpostavke za vlastitim proračunom, odnosno troškovima koji bi ušli u godišnji proračun općine/grada. Nemoguće je izraditi jedinstveni model funkcioniranja službi za sve općine/gradove, ali je svakako potrebno da kao što općine/gradovi imaju odsjek/službu za gospodarstvo, financije, opće i društvene djelatnosti imaju i odsjek/službu za odnose s javnošću. Važno je naglasiti kako jačanjem uloge službe/odsjeka za odnose s javnošću jača automatski i uloga koju treba imati komuniciranje s javnošću. Uključivanjem službe/odsjeka za odnose s javnošću u procese donošenja odluka može rezultirati većom otvorenošću i kvalitetnijom suradnjom s medijima.