dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

Biografija: „Fra Petar Sesar (1895. - 1945.)“ Ispis
Ponedjeljak, 02. prosinca 2013.

Biografija: „Fra Petar Sesar (1895. - 1945.)“, Logotip d.o.o., Široki Brijeg, 2012.


Biografija „Fra Petar Sesar (1895.-1945.)“ napisana je na 24 stranice, te uz uvod i završno promišljanje autora sastoji se iz sedam cjelina, uz literaturu koja se sastoji od osam bibliografskih jedinica i dva internet izvora. Uz navedeno biografija ima 22 fotografije i tiskana je u crno-bijeloj tehnici. Fra Petar Sesar je jedan od 66 fratara Hercegovačke franjevačke provincije mučki ubijenih od strane partizana u razdoblju od 1942. do 1945. Ubijen je u Čapljini u veljači 1945. gdje je bio župnik, a istovremeno je bio i definitor Hercegovačke franjevačke provincije.

 

Predstavljanje biografije "Fra Petar Sesar (1895-1945)" u Čapljini, 5. veljače 2013.