dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

Znanstveni rad: „Sudjelovanje građana u lokalnoj samoupravi u BiH” Ispis
Ponedjeljak, 02. prosinca 2013.

Znanstveni rad: „Sudjelovanje građana u lokalnoj samoupravi u BiH”, Hrvatska i komparativna javna uprava, Institut za javnu upravu, Zagreb, god. 13, broj 2, 2013.


Sudjelovanje građana u procesu odlučivanja jeste građansko pravo koje građani konzumiraju na svim razinama vlasti, a ostvaruje se posredno i neposredno. Sudjelovanje građana u odlučivanju, osim Ustavima (na državnoj, entitetskim i županijskim/kantonalnim razinama vlasti) regulirano je zakonima o lokalnoj samoupravi i statutom kao osnovnim normativno-pravnim aktom jedinice lokalne samouprave. Iako su zakonski akti o sudjelovanju građana u odlučivanju usklađeni s Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, analizirajući zakonske i normativno-pravne akte o odlučivanju građana, a u prvom redu zahvaljujući složenom ustroju Bosne i Hercegovine, utvrđene su brojne različitosti, nedostatci, kao i nedorečenosti zakona i pravnih akata u odlučivanju na razini entiteta, kantona/županija u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i općina i mjesnih zajednica. Stoga je potrebno osim donošenja Zakona o referendumu na državnoj, odnosno entitetskoj razini izmijeniti i uskladiti i ostale normativno-pravne akte koji reguliraju pitanja sudjelovanja građana u odlučivanju i to: Ustav Bosne i Hercegovine, entitetske i županijske/kantonalne Ustave, Izborni zakon, Zakon o lokalnoj samoupravi na entitetskoj i županijskoj/kantonalnoj razini i Statute općina i mjesnih zajednica. Metodologija koja je korištena pri izradi ovog rada je analiza sadržaja zakonskih i normativno-pravnih akata koji reguliraju područje sudjelovanje građana u procesu donošenja odluka. Osnovna jedinica analize je članak.