dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

NERAZVIJENE I IZRAZITO NERAZVIJENE OPĆINE U BOSNI I HERCEGOVINI SU OPĆINE S MANJIM BROJEM STANOVNIKA Ispis
Četvrtak, 05. prosinca 2013.

U 42 općine u Bosni i Hercegovini broj stanovnika je manji od 10.000, a 20 općina ima od 10 do 15.000 stanovnika, pokazao je popis stanovništva koji je proveden u Bosni i Hercegovini početkom listopada ove godine.


U Bosni i Hercegovini dominiraju srednje i velike općine, ako usporedimo s jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj ili Sloveniji. S obzirom da prema posljednjem popisu stanovništva prosječna općina u Bosni i Hercegovini ima nešto više od 26.000 stanovnika, 40 posto općina za bh. prilike možemo svrstati u 'manje' općine.


Prema socioekonomskim pokazateljima po općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, te podacima Vlade Republike Srpske od 62 općine koje imaju do 15.000 stanovnika zanimljivo je da ih čak 51 spada u kategoriju nerazvijenih i izrazito nerazvijenih. Iz navedenih podataka vidljivo je da su nerazvijene i izrazito nerazvijene općine u Bosni i Hercegovine u velikom dijelu općine s manjim brojem stanovnika.


Među 11 općina u Bosni i Hercegovini koji imaju ispod 10.000 stanovnika, a spadaju u red razvijenih su Općina Neum i Općina Gacko. Općina Neum sa 4.960 stanovnika je po razvijenosti četvrta općina u Federaciji Bosne i Hercegovine prema pokazateljima koji određuju razinu razvijenosti i to prema stupnju zaposlenosti i nezaposlenosti stanovništva, broju učenika osnovnih i srednjih škola na 1.000 stanovnika, procijenjenom bruto domaćem proizvodu (GDP) po općinama po glavi stanovnika i odsutnom stanovništvu u odnosu na popis iz 1991. godine. Općina Gacko sa 9.734 stanovnika spada u razvijene općine u Republici Srpskoj u 2012. godini. Ali isto tako imamo i primjere 'srednjih' općina koji spadaju u red nerazvijenih i to Općina Maglaj sa 24.980 i Općina Jajce sa 30.758 stanovnika.


Temeljem Zakona o načelima lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave kako unutar Federacije Bosne i Hercegovine tako i u Republici Srpskoj, bez obzira na razvijenost, broj stanovnika, površinu koju zauzima, imaju iste nadležnosti, ali koje često nisu u mogućnosti ispunjavati s obzirom na nedovoljnu razvijenost, nedostatan proračun i prihod. Stoga možemo govoriti da se u oba entiteta radi o monotipskoj strukturi jedinica lokalne samouprave. Iako je monotipska struktura jedinica lokalne samouprave primjerice u Francuskoj, Belgiji, Danskoj, Italiji i Švedskoj, ali u ovim zemljama imamo vrlo visok stupanj urbaniziranosti (70-97 posto) što se ne može reći za Bosnu i Hercegovinu. Različita su razmišljanja pravnih stručnjaka o strukturi jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini trebaju li da budu monotipske ili višetipske, ali navedeni podaci ukazuju da je svakako potrebno nešto mijenjati.