dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

BIHAĆ, TUZLA, ZENICA I ŠIROKI BRIJEG POSTAJU GRADOVI Ispis
Nedjelja, 05. siječnja 2014.

Formiranje općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/94 i 13/97), Zakonom o načelima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 49/06 i 51/09) i županijskim/kantonalnim zakonima o načelima lokalne samouprave.

 

Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine  propisana je obveza formiranja grada za područja dvije ili više općina koje su urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama građana. Naime, amandmanom XVI. na članak VI. A.1. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/94 i 13/97) utvrđeno je da za područje dvije ili više općina koje su urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama građana formira  grad kao jedinica lokalne uprave i samouprave, u skladu s federalnim zakonom.


Člankom 5. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 49/06 i 51/09), propisano je da je grad jedinica lokalne samouprave koja predstavlja urbanu, infrastrukturnu cjelinu povezanu svakodnevnim potrebama stanovništva. Grad se, osim ustavom, uspostavlja federalnim zakonom na temelju sporazuma o udruživanju dviju ili više općina, odnosno odluke općinskog vijeća općine koja ispunjava propisane kriterije, a koja ima najmanje 30.000 stanovnika, odnosno u čijem gradskom središtu kao zaokruženom urbanom području živi najmanje 10.000 stanovnika. Grad u smislu ovog zakona predstavlja sjedište županije i u slučaju neispunjavanja navedenih uvjeta. Gradom se može proglasiti općina od posebnog povijesnog i kulturnog značaja.


Prema navedenim odredbama Ustava i Zakona slijedi zaključak da Ustav propisuje uvjet za formiranje grada u određenim situacijama, ali ne zabranjuje formiranje grada u bilo kojoj situaciji, nego je to ostavljeno zakonodavcu da uredi federalnim zakonom, odnosno Zakonom o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Na 91. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 12. prosinca 2013., utvrđen je i Parlamentu FBiH po skraćenom postupku upućen prijedlog zakona kojim se općine Bihać, Tuzla, Zenica i Široki Brijeg uspostavljaju kao gradovi. Nakon što Parlament FBiH donese zakon o dobivanju statusa grada, pristupit će se izmjeni Statuta, načelnik će postati gradonačelnik, Općinsko vijeće postat će Gradsko vijeće, općinski vijećnici će postati gradski vijećnici. Općinska tijela uprave, stručne i druge službe i ostala općinska tijela nastavljaju rad kao gradska tijela i službe, a javna poduzeća i javne ustanove, čiji su osnivači općine djelovat će kao javna gradska poduzeća i ustanove.


Temeljem federalnog Zakona o načelima lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) unutar Federacije Bosne i Hercegovine (slično je i u Republici Srpskoj), bez obzira na razvijenost, broj stanovnika, površinu koju zauzimaju, imaju iste nadležnosti. Proglašenje Širokog Brijega, Zenice, Tuzle i Bihaća gradovima je svakako je dodatni razlog, potrebe izmjene pojedinih članaka koji se tiču nadležnosti jedinica lokalne samouprave,  financiranja, odnosno prihoda općina i gradova, a što je regulirano Zakonom o načelima lokalne samouprave i Zakonom o pripadnosti javnih prihoda, ali i neophodnost teritorijalnog preustroja Federacije Bosne i Hercegovine.