dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

OBRANJENA DOKTORSKA DISERTACIJA 'NOVI MEDIJI U FUNKCIJI RAZVIJANJA PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI' Ispis
Petak, 21. veljače 2014.

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, 20. veljače, obranio sam doktorsku disertaciju pod nazivom „Novi mediji u funkciji razvijanja participativne demokracije u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini“. Doktorska disertacija je obranjena pred komisijom u sastavu: prof. dr. sc. Jelenka Voćkić Avdagić predsjednica, prof. dr. sc. Najil Kurtić, mentor i član i doc. dr. sc. Jasna Duraković Hadžiomerović, članica komisije.

Obranivši doktorsku disertaciju „Novi mediji u funkciji razvijanja participativne demokracije u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini“ stekao sam zvanje doktora žurnalističkih, odnosno komunikoloških znanosti. Iako je tema doktorske disertacije primarno smještena u kontekst komunikološke teorije i prakse, obuhvaća i druge znanstvene oblasti politologiju, ekonomiju, pravo i sociologiju medija i društva, te se može smatrati interdisciplinarnom analizom značaja i uloge novih medija u razvijanju participativne demokracije u općinama i gradovima kao jedinicama lokalne samouprave.

OVDJE možete pogledati video zapis obrane doktorske disertacije.


ArtCreative Design and Custom coding

Dr. sc. Drago Martinović

Prof. dr. sc. Najil Kurtić, prof. dr. sc. Jelenka Voćkić Avdagić, dr. sc. Drago Martinović i doc. dr. sc. Jasna Duraković Hadžiomerović

Obitelj Martinović