dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

Doktorska disertacija: "Novi mediji u funkciji razvijanja participativne demokracije u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini" Ispis
Petak, 21. veljače 2014.

Doktorska disertacija: "Novi mediji u funkciji razvijanja participativne demokracije u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini", Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, 2014.


Metodama analize sadržaja, dubinskim intervjuima, anketom, e-anketom i desk istraživanjima u ovom radu došlo se do željenih i valjanih rezultata iz kojih je na kraju definiran adekvatni zaključak, odnosno testirane su i potvrđene generalna i šest pomoćnih hipoteza. U sklopu doktorske disertacije provedeno je istraživanje u jedinicama lokalne samouprave administrativnim sjedištima županija/kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine i to u: Bihaću, Goraždu, Livnu, Orašju, Širokom Brijegu, Travniku, Tuzli, Zenici, gradovima Mostaru i Sarajevu koja su ujedno i administrativna sjedišta županija/kantona, te gradovima u Republici Srpskoj Bijeljini i Prijedoru i Banjoj Luci administrativnom sjedištu ovog entiteta. Istraživanje je provedeno u vremenu od prosinca 2012. do ožujka 2013. godine. Metodom odabira reprezentativnog uzorka u navedenim jedinicama lokalne samouprave, a koji reflektira stanje u društvu anketirano je 650 građana. U jedinicama lokalne samouprave u kojima je provedeno istraživanje anketirani su i intervjuirani službenici za odnose s javnošću, intervjuirani su također i urednici lokalnih radio postaja, službenici za rad s nevladinim organizacijama, te predstavnici nevladinih organizacija. Prema provedenom istraživanju indikatori povećanja razine sudjelovanja građana u odlučivanju u jedinicama lokalne samouprave temeljem kojih su i potvrđene glavna i pomoćne hipoteze su informiranost građana, razvijenost nevladinog sektora, uloga medija kao najmoćnijih sredstava komunikacije, razina političke kulture i medijske pismenosti, zakonsko-pravne regulative sudjelovanja građana u odlučivanju i uvođenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, te ključni indikator razina i mogućnosti korištenja alata novih medija da bi se uspostavili novi modeli komuniciranja između tijela lokalne uprave i građana, što predstavlja znanstveni doprinos doktorske disertacije. S obzirom da su problemi s kojima se susreću građani slični u svim jedinicama lokalne samouprave bez obzira na teritorijalnu lociranost, rezultati prikazani u ovom radu odnose se na cjelokupni teritorij Bosne i Hercegovine.

Dr. sc. Drago Martinović

Prof. dr. sc. Najil Kurtić, prof. dr. sc. Jelenka Voćkić Avdagić, dr. sc. Drago Martinović i doc. dr. sc. Jasna Duraković Hadžiomerović