dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

ODRŽANA EDUKACIJA ZA DJELATNIKE JP EP HZHB Ispis
Petak, 14. ožujka 2014.

U prostorijama Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. u Mostaru održana je edukacija djelatnika ove tvrtke koji su u izravnom kontaktu sa strankama, odnosno korisnicima usluga. Uz predavanje o osnovama komuniciranja, pojmu važnosti i značaju komunikacije i komunikacijskih odnosa uz interaktivno sudjelovanje polaznika  edukacije, s naglaskom na osobna praktična iskustva, proveli smo nekoliko vježbi i radionica i to: aktivno slušanje, komunikacija sa strankama, rješavanje konflikta…


Metode korištene na ovoj edukaciji su: rad u skupinama, individualni rad, analize slučajeva, vježbe i predavanja. Edukacija za djelatnike JP EP HZHB održana je u organizaciji Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića iz Međugorja, a predavači na edukaciji bili su i doc. dr. sc. Antonija Krtalić i Marina Dugandžić mag. psihologije. Edukacija za prvu skupinu polaznika je održana u vremenu od 10. do 13. ožujka, a edukacija za drugu skupinu će se održati od 17. do 20. ožujka 2014.