dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

Nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta Ispis
Subota, 24. svibnja 2014.

Na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, pri Sveučilištu/Univerzitetu “Hercegovina” održao sam, 24. svibnja, nastupno predavanje u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za informatiku i komunikologiju. Tema nastupnog predavanja bila je 'Osnove odnosa s javnošću'.

 

Pojam i aktivnosti odnosa s javnošću, definicija odnosa s javnošću, te zašto su i kome potrebni odnosi s javnošću, tri su dijela koja su činila nastupno predavanje, a koje je sastavni dio studijskog programa kolegija 'Odnosi s javnošću'. Predavanju su nazočili članovi stručnog povjerenstva, dio nastavnog osoblja, te studenti.