dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

INFORMATIVNI BILTENI – MEDIJI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE Ispis
Utorak, 25. studenog 2014.

'Bilten je najuobičajenija forma periodične publikacije. Zbog dostupne i relativno jeftine tehnologije tiskanja, proizvodnja biltena je jednostavna, brza i jeftina.

 

Mnoge organizacije pokušavaju svoje publikacije učiniti dvosmjernima postavljajući pitanja i provodeći istraživanja, te potom objavljujući rezultate' (Cutlip, Center, Broom, 2003, 291, 292).

Informativni bilteni jedinica lokalne samouprave sadrže informacije o aktivnostima tijela lokalne uprave, općinskih/gradskih službi, grado/načelnika, zatim pregled kulturnih, športskih i gospodarskih događanja u općini/gradu, sjecanja na događaje iz bliže, ali i dalje povijesti, najave događanja u lokalnoj zajednici i uglavnom imaju informativnu i promotivnu funkciju.

Prema istraživanju u jedinicama lokalne samouprave (Martinović, 2014) provedenom krajem 2012. i početkom 2013. godine, 45% analiziranih jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini izdaje svoj informativni bilten, odnosno informator, dvomjesečno, tromjesečno, tri puta godišnje i polugodišnje. Bilten se tiska u nakladi od 500 do 4.000 komada ovisno o veličini jedinice lokalne samouprave i u elektroničkom obliku postavlja na službenu web-stranicu općine/grada.


Jedna od jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, obuhvaćena navedenim istraživanjem, a koja ima svoj informativni bilten je Grad Široki Brijeg. Prvi broj biltena Grada Širokog Brijega pod nazivom 'Široki info' izišao je u kolovozu 2008. godine. Bilten posjeduje ISSN broj (International Standard Serial Number = Međunarodni standardni broj za serijske publikacije) za tiskano i elektroničko izdanje, a koji je dodijeljen od strane Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH. Izlazi tromjesečno, a može se u elektroničkoj formi, kao i svi dosadašnji brojevi, preuzeti sa službene stranice Grada Širokog Brijega (www.sirokibrijeg.ba). Prije nekoliko dana iz tiska je izišao dvobroj biltena (22-23). Tiska se u nakladi od 1.000 primjeraka, a tiskani primjerak biltena, koji je besplatan, može se preuzeti na info-pultu na ulazu u zgradu Gradske uprave, a mogu se preuzeti i u mjesnim zajednicama.

 

 

Večernji list, 25.11.2014.