dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

POSLOVI PR SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U INFOGRAFICI Ispis
Ponedjeljak, 01. prosinca 2014.

INFOGRAFIKA ili informacijska grafika je komunikacijski alat koji je najčešće u formi slike. Infografika na veoma jednostavan i interesantan način ilustrira riječi, brojeve, događaje, analize, kao i druge značajne podatke na određenu temu.

 

 

 

 

'Ako slika govori tisuću riječi, infografika govori tisuću i jednu' (D.Đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon analize opisa poslova službenika, odnosno odsjeka/odjeljenja/službe za odnose s javnošću u jedinicama lokalne samouprave u kojima je provedeno istraživanje (Martinović, 2014) poslovi službenika za odnose s javnošću su sljedeći:

sustavno prati, koordinira, prikuplja, oblikuje i plasira informacije o radu općinskih/gradskih službi, općinskog/gradskog vijeća/skupštine i grado/načelnika u javnost, prikuplja informacije i objavljene priloge iz medija o svim dešavanjima na  području općine/grada. Obavlja poslove protokola. Provodi istraživanje javnog mnijenja. Sudjeluje u pripremanju i organizaciji seminara i radionica za zaposlenike. Provodi  interno informiranje u vezi sa informacijama objavljenim u medijima, a koje se tiču njihovog rada i djelovanja. Putem internog informiranja razmjenjuju se mišljenja i sugestije između djelatnika za odnose s javnošću i pomoćnika grado/načelnika službi za upravu u svezi s djelovanjem u svakoj pojedinačnoj situaciji. Obavlja sve arhivsko-dokumentacijske poslove vezane za PR djelatnost: ima uspostavljenu dokumentaciju svih objavljenih tekstova (press clipping ili raščlamba tiska) koju čuva u posebnoj arhivi, zatim video i audio-dokumentaciju (snimci važnijih događaja). Svakodnevno komunicira s medijima, usmeno (izjave) i pismeno (priopćenje), kao i putem konferencija za novinare. Prati sve važnije informativno-političke emisije radio i TV postaja u Bosni i Hercegovini i po potrebi o pojedinim prilozima izvještava grado/načelnika, odnosno predsjednika Općinskog/gradskog vijeća/skupštine. Piše reagiranja, demantije ili priopćenja na pojedine tekstove u novinama ili priloge objavljene na radio i TV postajama, a koje na netočan/neistinit način informiraju o radu općinskih/gradskih vlasti ili o bilo kojoj pojavi ili događaju na prostoru općine/grada. Nazočan je na svim sjednicama kolegija grado/načelnika, po potrebi i povjerenstava vijeća, sjednicama Općinskog/gradskog vijeća/skupštine, svim događajima i protokolarnim  pripremama, te na temelju informacija dobivenih na tim sjednicama oblikuje daljnje pravce aktivnosti, odnosno teme o kojima može izvještavati medije/javnost u vezi s radom gradskih/općinskih vlasti ili o nekom problemu ili događaju. Sudjeluje u izradi newslettera, informativnih biltena lokalne uprave i promotivnog materijala. Vrši pripremu grado/načelnika i drugih javnih djelatnika pred važnije istupe u javnosti. Obavlja poslove pripreme i održavanja javnih rasprava, tribina, sastanaka, skupova i rasprava u mjesnim zajednicama o pitanjima važnim za funkcioniranje lokalne zajednice. Uređuje službenu web-stranicu općine/grada. Prati zakonsku regulativu iz oblasti informiranja i odnosa s javnošću, te prilagođava svoj rad novim zakonskim rješenjima. Kontinuirano se educira u svojoj oblasti i proširuje već stečena znanja. Obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovoditelj.