dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

Znanstveni rad: „Uloga lokalnih medija u povećanju sudjelovanja građana u kreiranju javnih politika na lokalnoj razini'“ Ispis
Utorak, 18. kolovoza 2015.

Sudjelovao na Znanstveno-stručnom skupu ZNANOST-DUHOVNOST-ODGOVORNOST u Bijakovićima-Međugorju (BiH), 27.9.2014. s radom „Uloga lokalnih medija u povećanju sudjelovanja građana u kreiranju javnih politika na lokalnoj razini'“, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa ZNANOST-DUHOVNOST-ODGOVORNOST, Bijakovići-Međugorje, 2015.

 

 


U posljednjih 10-ak godina lokalni mediji postali su ključni izvor informacija i alat za povećanje sudjelovanja građana u procesu donošenja odluka na lokalnoj razini. Pod lokalnim medijima u ovom radu podrazumijevaju se mediji koji prate zbivanja u određenoj jedinici lokalne samouprave. Za potvrdu hipoteze analizirane su programske sheme lokalnih radiopostaja i proveden je dubinski intervju s predstavnicima istih radiopostaja, kao i ankete s građanima u općinama/gradovima u kojima je provedeno istraživanje, a to su ukupno 13 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, 10 općina/gradova sjedišta županija u FBiH i tri grada iz Republike Srpske. Prema provedenom istraživanju lokalne radio postaje ispunjavaju svoju informativno-servisnu funkciju, ali u isto vrijeme, nisu dovoljno interaktivne i iskorištene za povećano sudjelovanje građana u kreiranju javnih politika što govori podatak da trećina analiziranih javnih radio postaja i niti jedna privatna nemaju redovitu kontakt emisiju o lokalnim temama, u kojoj sudjeluju predstavnici općinske/gradske vlasti i javnih poduzeća i ustanova, uz mogućnost sudjelovanja građana.