dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

Znanstveni rad: „Mladi i sjećanje: diskurs novih medija” Ispis
Petak, 23. listopada 2015.

Sudjelovao na XXII. Međunarodnom znanstvenom skupu „DIT-2015 – Dr. Juraj Plenković“ u Opatiji (Republika Hrvatska), 28. - 30. 6. 2015. s radom „Mladi i sjećanje: diskurs novih medija”, (autori: dr. sc. Drago Martinović i dr. sc. Vedada Baraković), Zbornik radova „DIT-2015 – Dr. Juraj Plenković“, Opatija, 2015.

 

Cilj ovoga rada je analizirati način na koji novi mediji u BiH posreduju ideologije i politike sjećanja do generacije mladih koji je nemaju individualna iskustva/sjećanja vezana za rat 1992.-1995. U radu su temeljem ankete ispitani stavovi mladih spram prošlosti, te identificirati najpopularniji web-portali i u njima selektirani sadržaji koji se tiču traumatičnih događaja iz ratnog perioda u BiH. Analizom konteksta u kome se koriste narativi vezani za prošlost nastojale su se identificirati ideološke matrice i obrasci putem kojih se kreira (novo)medijski diskurs, a posredno i diskurs mladih. Pretpostavka rada je da diskurs mladih spram ratne prošlosti u BiH po svojoj naravi korespondira naravi novih medija to jest da je fluidan, nepostojan i vankontekstualan i kao takav nedovoljan da postane značajan kanal kreiranja kolektivnog pamćenja bez obzira na ideološki framing novomedijskih sadržaja.