dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

‘ODNOSI S JAVNOSTIMA’ - KNJIGA KOJA ĆE VAM OTVORITI NOVE POGLEDE NA PROFESIJU KOJOM SE BAVITE Ispis
Srijeda, 27. travnja 2016.

Ovih dana iz tiska je izišla knjiga ‘Odnosi s javnostima’ autora Najila Kurtića redovitog profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i prvog doktora znanosti u regiji iz oblasti odnosa s javnostima.

 


Knjiga ‘Odnosi s javnostima’ autora prof. dr. Najila Kurtića napisana na 605 stranica sadrži detaljan pregled svih relevantnih teorijskih i praktičnih aspekata komunikacija suvremenih organizacija sa stakeholderima (ciljnim skupinama).


U teorijskim poglavljima veoma  pristupačno i funkcionalno su prezentirane  sve relevantne znanstvene informacije o komunikacijskom ponašanju i komunikacijskim potrebama organizacija, upućenosti organizacija na razvijanje dobre volje i dobivanje podrške okruženja, kao i o procesima kreiranja javnog mišljenja (imagea, reputacije i brenda). Detaljno su i veoma razumljivo predstavljene recentne teorije  odnosa s javnostima (uključivanja, persuazije, pridobijanja, dijaloga) i naglašene  njihove praktične implikacije na PR kampanje i ukupno komunikacijsko ponašanje organizacija, odnosno njihovih profesionalnih komunikatora.

 

U prakseološkim poglavljima su metodično prezentirani modeli i metode strateškog planiranja komunikacija u funkciji ostvarivanja ukupnih i pojedinačnih organizacijskih poslovnih ciljeva i glavne metode i tehnike odnosa s javnostima. Detaljno su opisane (korak po korak) procedure i postupci pojedinih aktivnosti i priloženi obrasci  primjenjivih instrumenata u odnosima s medijima, organiziranju događaja, kriznim odnosima s javnostima, lobiranju, upravljanju imidžom, reputacijom i brendom. Pri prezentiranju pojedinih tematskih cjelina autor se referira na primjere iz bosansko-hercegovačke prakse. Sva poglavlja su pokrivena pitanjima za studente, idejama za izradu diplomskih, magistarskih i doktorskih teza i opširnim pregledom recentne literature.  Knjiga sadrži veoma bogat indeks pojmova I imena.

 

Iz sadržaja:

Pojmovno određenje, proces i funkcije odnosa s javnostima

Uvod u znanost o odnosima s javnostima

Recentne teorije odnosa s javnostima

Metode odnosa s javnostima: persuazija, dijalog, uključivanje, uokvirivanje

Odnosi s medijima

Upravljanje  događajima

Lobiranje

Krizno komuniciranje

Online odnosi s javnostima

Strateško upravljanje odnosima s javnostima

Korporacijski identitet

Korporacijski imidž

Korporacijska reputacija

Brend

 

O autoru:

Najil Kurtić - redoviti je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.  Prvi je doktor znanosti u regiji iz oblasti odnosa s javnostima.

Izvodi nastavu na dodiplomskim i postdiplomskim studijima na Univerzitetima u Sarajevu, Mostaru i Banjaluci. Gostujući je profesor na interdisciplinarnim poslijediplomskim i doktorskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strosmajera u Osijeku.

Sudjelovao je, u svojstvu istraživača, odnosno voditelja istraživačkoga tima u realizaciji velikog broja znanstveno-istraživačkih projekata i istraživanja javnog mnijenja i imidža.

Autor je knjiga: Uvod u teoriju masmedijskih informacija, Kôd novinarstva, Osnove pisanja za medije, Komunikološki ogledi, Javne konzultacije, Volja i moć, Tehnike izbornog marketinga, Politički marketing. Koautor je u knjigama: Kako pisati za medije, Vjerodostojnost medija, Masovno komuniciranje i Tabloidiziranje stvarnosti.

Knjiga Masovno komuniciranje, u izdanju Golden market iz Zagreba je dobila nagradu ‘Dialogos’ za najbolju knjigu iz oblasti teorije i kulture medija u 2014. godini.

Objavlujuje u regionalnim znanstvenim časopisima, a član je više  međunarodnih redakcija.  U svojstvu projektanta i stručnog konsultanta sudjelovao je u kreiranju i realizaciji zapaženih kampanja javnog komuniciranja u oblastima političkog i društvenog marketinga.