dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

IZ TISKA IZIŠLA NOVA KNJIGA PROF. DR. ZORANA TOMIĆA 'ODNOSI S JAVNOŠĆU – TEORIJA I PRAKSA' Ispis
Petak, 13. svibnja 2016.

Ovo je „kultna knjiga“, smatra dr. Damir Jugo tvrdeći da je Odnose s javnošću-Teoriju i praksu dr. Tomića „moguće proglasiti kapitalnim djelom koje je obuhvatilo baš svaki segment odnosa s javnošću, i to toliko detaljno da s pravom može nositi naziv ‘mjesta susreta’ sa svakim detaljem ove profesije“.

 

Prošlo je osam godina od prvog izdanja knjige Odnosi s javnošću-teorija i praksa. Knjiga je, u vrijeme svoga izlaska, dobila sjajne recenzije. Ugledni teoretičari i mediji proglasili su je „Biblijom odnosa s javnošću“  (dr. D. Jugo) ili „Cutlipom jugoistočne Europe“. Danas nije pretjerano reći da su  Odnosi s javnošću-teorija i praksa „ispunili veliku prazninu u razvoju te mlade znanstvene discipline na prostoru jugoistočne Europe“ (dr. sc. Đorđe Obradović). Znanstvenici s područja odnosa s javnošću slažu se da je riječ o „prvom hrvatskom cjelovitom udžbeniku za odnosa s javnošću“ (dr. sc. Božo Skoko).

Zahvaljujući svojoj cjelovitosti knjiga je uvrštena kao obvezna literatura na dodiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima na više sveučilišta i visokih škola, poput: Zagreba, Sarajeva, Beograda, Skoplja, Podgorice, Mostara, Dubrovnika, Tuzle, Banja Luke, Splita, Osijeka, Zenice i dr. Odnosi s javnošću-teorija i praksa postali su nezamjenjivi u pisanju završnih, diplomskih i doktorskih radova, kao i znanstvenih i stručnih radova. O tomu svjedoče brojna citiranja ove knjige.

 

Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje

 

Prvo izdanje knjige imalo je 35 poglavlja, dok ih je u drugom izdanju 54 na 1.368 stranica. Pored osuvremenjivanja i aktualiziranja postojećih poglavlja u ovom izdanju pojavljuju se i određene nove cjeline kao što su: Odnosi s javnošću u institucijama kulture i umjetnosti, Odnosi s javnošću u vjerskim organizacijama, Odnosi s javnošću u sindikalnim i volonterskim organizacijama, Odnosi s javnošću u obrazovnim institucijama, Ekologija i odnosi s javnošću, Odnosi s javnošću u sportu, Odnosi s javnošću slavnih osoba/celebrity odnosi s javnošću, On line odnosi s javnošću, Predsjednički odnosi s javnošću, Odnosi s javnošću u (pred)izbornim kampanjama, Odnosi s javnošću i javna diplomacija, Profesionalizam u odnosima s javnošću, Rječnik odnosa s javnošću i dr. Ovo su samo nova poglavlja u knjizi. Sadržaj knjige je dopunjen kako teorijski tako i s praktične razine ukazujući na brojna iskustva praktičara odnosa s javnošću u svijetu i regiji. U knjizi je i 56 studija slučaja koja dodatno pomažu razumijevanju, ponekad složenog, teorijskog okvira.

 

Suvremeni pristup

 

Za pripremu drugog izdanja korištena je najnovija suvremena i svjetska literatura s područja odnosa s javnošću i srodnih disciplina tako da se može reći kako je ona usklađena sa  sadržajem i standardima naprednih europskih i svjetskih zemalja.

Studijski/pedagoški pristup

Za drugo izdanje Odnosi s javnošću-teorija i praksa može se reći da je studijsko izdanje i kao takvo dominantno namjenjeno studentima na svim razinama studija. U prilog tome je i činjenica da svako poglavlje završava sažetkom, zatim pitanjima za provjeru znanja i dodatnom literaturom. Pridoda li se ovim novinama i opsežan rječnik odnosa s javnošću, na kraju knjige, onda je evidentno kako će studenti moći lakše savladavati i prihvaćati sadržaj knjige. Upravo višegodišnja iskustva i rad sa studentima na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj nastavi bila su motiv organizacije drugog izdanja knjige kao studijskog izdanja ili organiziranje knjige u obliku i formi klasičnih udžbenika.

Stoga ovaj udžbenik studente stavlja u središte obrazovnog ciklusa.

 

Recenzije

Knjigu recenzentski potpisuje jedanaest najuglednijih znanstvenika iz Hrvatske i BIH. Za dr. D. Jugu ovo je „kultna knjiga“. Odnose s javnošću-Teoriju i praksu dr. Tomića je „bez imalo razmišljanja moguće proglasiti kapitalnim djelom koje je obuhvatilo baš svaki segment odnosa s javnošću, i to toliko detaljno da s pravom može nositi naziv ‘mjesta susreta’ sa svakim detaljem ove profesije.“ dr. B. Skoko ističe kako nam je „profesor Tomić podario uistinu cjelovit, praktičan i sadržajan udžbenik za vrijeme u kojem živimo, ali i naraštaje koji dolaze“. Dr. A. Bogdanić smatra „da na našim prostorima ne postoji niti jedna studija ili udžbenik – izvorna ili u prijevodu – koja bi se uopće mogla usporediti s Tomićevim Odnosima s javnošću. Svaki autor ima životno djelo. Ovo je Tomićevo“. Dr. N. Kurtić ističe da „profesor Z. Tomić i njegova knjiga definitivno se potvrđuju nezaobilaznom i relevantnom činjenicom u genezi odnosa s javnošću u regionalnim i europskim okvirima.“ Prema dr. N. Brkiću „knjiga pruža kompletan/sveobuhvatan, dubinski i aktualan pregled/prikaz teorije i prakse odnosa s javnošću i izvanredna je za uporabu kako studentima i profesorima, tako i profesionalcima odnosa s javnošću.“ Dr. B. Spahić naglašava da se „ovim životnim djelom dr. Tomić potvrdio kao najveće znanstveno ime na području odnosa s javnošću na prostoru BiH i znatno, znatno šire. Njegov rad golem je doprinos afirmaciji odnosa s javnošću, kao i afirmaciji znanosti u Bosni i Hercegovini i Jugoistočnoj Europi.“ Dr. N. Ćorić smatra da se „dr. Tomić još jedanput pozicionirao kao vodeći znanstvenik kada je riječ o odnosima s javnošću u BiH i šire. Ovime je dao još veći znanstveni doprinos izučavanju odnosa s javnošću.“

 

O autoru

Prof. dr. Zoran Tomić redoviti je sveučilišni profesor. Dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i pročelnik Studija odnosi s javnošću. Suradnik Hrvatske akademije za znanost i umjetnost BiH. Član Vijeća za znanost Bosne i Hercegovine.

Izdavač

Knjiga je izišla u izdanju izdavačke kuće Synopsis u Zagrebu i Sarajevu.

izvor/Autor/

Poslovnidnevnik.ba