dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

NAJAVA SEMINARA ZA OPĆINSKE/GRADSKE VIJEĆNIKE Ispis
Petak, 29. srpnja 2016.

U organizaciji Saveza općina i gradova Federacije BiH za općinske/gradske vijećnike održat će se seminar na temu "Komunikacija s javnostima (komunikacija s građanima i odnos s medijima)". Voditelj seminara je dr. sc. Drago Martinović.

 


Temeljni cilj seminara je teorijski, te praktičnim savjetima i primjerima iz prakse ukazati na mjesto, ulogu i važnost odnosa s javnošću u lokalnoj samoupravi s posebnim osvrtom na odnos izabranih dužnosnika/vijećnika s javnošću. Seminarom će se između ostalog unaprijediti odnos vijećnika spram javnostima ponajprije komuniciranjem s građanima i odnosima s medijima, s čime jača njihov imidž, a samim tim i imidž jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju.

 


Seminari će se održati sljedeći redosljedom:
1. Bosanski Petrovac, 01.08.2016. Općinska vijećnica
2. Tomislavgrad, 02.08.2016. Općinska vijećnica
3. Vitez, 03.08.2016. Općinska vijećnica
4. Tuzla, 04.08.2016. Javna ustanova „Dom mladih“ Tuzla, ulica Dragiše Trifkovića 2