dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

Znanstveni rad: „Krizno komuniciranje jedinica lokalne samouprave“ Ispis
Subota, 06. kolovoza 2016.

Sudjelovao na 9. Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji 'Dani kriznog upravljanja' održanoj  u Splitu 12. i 13. travnja 2016. s radom 'Krizno komuniciranje jedinica lokalne samouprave'. Zbornik radova 'Dani kriznog upravljanja', Veleučilište Velika Gorica, 2016.


Krizama je teško upravljati, ali osim plana za rješavanje krizne situacije, da bi uspješno riješili kriznu situaciju, potrebno je imati i razrađen plan komunikacije u kriznoj situaciji. Nemoguće je da krizni komunikacijski planovi predvide sve potencijalne krizne situacije, kao niti sve aktivnosti koje se trebaju poduzeti. Krizni komunikacijski planovi trebaju ponajprije predvidjeti reagiranje tijela jedinica lokalne samouprave, na samom početku krizne situacije tj. u prva 24 sata, jer je najveća odgovornost upravo na razini najbližoj građanima. Jedan od ključnih ciljeva ovoga rada je prepoznavanje važnosti odnosa s javnošću u jedinicama lokalne samouprave kao i izrade kriznog komunikacijskog plana čime se štiti ugled i imidž kao najvrjednija imovina jedinice lokalne samouprave. U sklopu rada provedeno je anketno istraživanje u 37 jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.