dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

SEMINAROM NA TEMU KOMUNICIRANJA KANDIDATI ZA VIJEĆNIKE I GRADO/NAČELNIKE ZAPOČELI PRIPREME ZA PREDSTOJEĆE IZBORE Ispis
Ponedjeljak, 08. kolovoza 2016.

U organizaciji Saveza općina i gradova Federacije BiH od 1. do 4. kolovoza u Bosanskom Petrovcu, Tomislavgradu, Vitezu i Tuzli za općinske/gradske vijećnike održani su seminari na temu "Komunikacija s javnostima (komuniciranje s građanima i odnos s medijima)". Voditelj seminara bio je dr. sc. Drago Martinović uposlenik Gradske uprave Grada Širokog Brijega i autor više znanstvenih i stručnih radova i dvije knjige na temu medija, odnosa s javnošću i lokalne samouprave.

 


Na seminaru su obrađene teme: 'Osnove komuniciranja', ‘Javni nastup', ‘Odnosi s javnošću (građani i mediji)', 'E-komunikacija', 'Politička kultura' i 'Izborna kampanja'. Voditelj seminara dr. Martinović je primjerima iz prakse, savjetima i praktičnim vježbama između ostalog ukazao na važnost komunikacije posebice u izbornoj kampanji kada je najintenzivnije vrijeme komunikacije na relaciji političke stranke – javnost – mediji. Sudionicima seminara naglašena je posebna potreba i važnost korištenja alata novih medija u komuniciranju s javnošću. Tijela lokalne uprave odnosno grado/načelnik i vijećnici postali su medij  koji putem alata novih medija ponajprije društvenih mreža, web-stranica i blogova komuniciraju s javnošću i dobivaju povratnu informaciju od iste te javnosti, istaknuto je između ostalog o važnosti novih medija.

 

 


Na kraju seminara sudionici su ispunili evaluacijski obrazac u kojem su s veoma visokim ocjenama ocijenili prezentaciju i stručnost predavača, kao i samu organizaciju seminara.

 


Temeljni cilj seminara bio je teorijski, te praktičnim savjetima i primjerima iz prakse ukazati na mjesto, ulogu i važnost odnosa s javnošću u lokalnoj samoupravi s posebnim osvrtom na odnos izabranih dužnosnika/vijećnika s javnošću. Cilj je također unaprijediti odnos vijećnika spram javnostima ponajprije komuniciranjem s građanima i odnosima s medijima, s čime jača njihov imidž, a samim tim i imidž jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju.