dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

ZAVRŠENA EDUKACIJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ Ispis
Srijeda, 10. svibnja 2017.

Nakon edukacije učenika srednjih škola u Širokom Brijegu, posušju i Grudama održana je edukacija učenika srednjih škola u Ljubuškom, a u organizaciji Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i u suradnji s gradskom/ općinskim službama/odsjecima civilne zaštite i ravnateljima srednjih škola završena je edukacija učenika svih srednjih škola u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

 

Edukacija učenika srednjih škola u Županiji Zapadnohercegovačkoj provedena je u sklopu Nastavnog plana i programa edukacije, obuke i osposobljavanja u sustavu zaštite i spašavanja u 2017. godini, na temu: „Ponašanje u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća, te podizanje svijesti o važnosti preventivnog djelovanja kako bi posljedice po živote ljudi i materijalnih dobara bile svedene na najmanju moguću mjeru“.

U sklopu plana i programa edukacije učenika srednjih škola Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke tiskala je edukativne letke: „Pravila ponašanja i zaštite u slučaju potresa“ i „Pravila ponašanja i zaštite u slučaju požara“, koje je predstavio ravnatelj Uprave civilne zaštite dr. sc. Drago Martinović. Navedeni letci mogu se preuzeti sa službene web-stranice Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

Diana Čačija načelnica za strukturu i obuku Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije voditeljica ove edukacije govorila je o važnosti preventivnog djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća kako bi posljedice po živote ljudi i materijalnih dobara bile što je moguće manje. Načelnica Čačija je uz prikazivanje video-isječaka klizišta i poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu u nekoliko posljednjih godina ukazala na važnost djelovanja svih struktura civilne zaštite, prve pomoći, policije, vojske, crvenog križa GSS-a...

„Nakon uspješno završene edukacije učenika srednjih škola u Županiji Zapadnohercegovačkoj, nastavljamo s aktivnostima u sklopu Nastavnog plana i programa edukacije, obuke i osposobljavanja u sustavu zaštite i spašavanja u 2017. godini, slijedi obuka članova županijskog, gradskog i općinskih stožera civilne zaštite na temu: 'Uloga, značaj i nadležnosti Stožera civilne zaštite'. Edukacija čini poseban i iznimno važan segment našeg djelovanja, edukacija koju smo proveli u srednjim školama naše Županije namijenjena je preventivnom djelovanju u slučaju prirodnih i drugih nesreća“, rekao je ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Drago Martinović.