dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

ODNOSI S JAVNOŠĆU U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Ispis
Četvrtak, 10. ožujka 2011.

Obzirom da moj magistarski rad pod nazivom „Odnosi s javnostima u jedinicama lokalne samouprave na primjerima općina i gradova u Bosni i Hercegovini“, a koji sam obranio krajem 2009. na Filozofskom fakultetu u Mostaru i knjiga koju sam promovirao u Širokom Brijegu (30.6.2010.) i Sarajevu (21.10.2010.), a koja nosi naziv „Komuniciranje jedinica lokalne samouprave s javnošću“, a i to da sam zaposlen u jedinici lokalne samouprave na mjestu savjetnika za odnose s javnošću moj prvi post bit će upravo posvećen odnosima s javnošću u jedinicama lokalne samouprave.

 

DEFINICIJA I ŠTO SU I ŠTO RADE ODNOSI S JAVNOŠĆU U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Iz preko nekoliko stotina definicija odnosa s javnošću, može se zaključiti da su odnosi s javnošću u suštini komunikacija, odnosno da se odnosi s javnošću u prvom redu bave komuniciranjem, pa tek onda još nešto drugo. Definiranje PR-a (engl. Public Relations) kao zbroja aktivnosti kojima se utječe na javno mnijenje, PR-a kao upravljačke funkcije kojom se uspostavljaju korisni odnosi između organizacije (općine/grada) i različitih javnosti, odnosno upravljanje komunikacijom između organizacije (općine/grada) i njenih javnosti, te definicije PR-a kao rada u javnosti, za javnost i s javnošću i kao zadovoljavajuće dvosmjerne komunikacije, kao da su pisane za PR djelatnike u jedinicama lokalne samouprave. Navedene definicije bi trebale služiti kao svojevrstan vodič za PR djelatnike u jedinicama lokalne samouprave jer one ujedno govore i što je posao PR djelatnika. Nakon što sam sagledao i analizirao navedene definicije odnosa s javnošću, došao se do definicije odnosa s javnošću, koja bi bila primjenjiva, nužna i prikladna  za općine/gradove u Bosni i Hercegovini. Ta definicija glasi:

Odnosi s javnošću su permanentno, transparentno i interaktivno komuniciranje s unutarnjom i vanjskom javnošću potaknuto PR akcijama općinskog/gradskog menadžmenta, davanje informacija sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama, informiranje građana putem medija o aktivnostima općinskih/gradskih službi, Općinskog vijeća, grado/načelnika i Javnih poduzeća i ustanova i organiziranje javnih rasprava, tribina i skupova u mjesnim zajednicama, ulicama i gradskim četvrtima. (Martinović, 2010, 19)

Stoga, odnose s javnošću u jedinicama lokalne samouprave možemo podijeliti u četiri dijela i to: komuniciranje sa svim javnostima inicirano od strane općinskog/gradskog menadžmenta, zahvaljujući Zakonu o slobodi pristupa informacijama u općinama/gradovima imenovan je službenik za informiranje i odnose s javnošću kojemu je dužnost davanje informacija sukladno navedenom Zakonu, informiranje građana o svim aktivnostima u općini/gradu i organiziranje sastanaka kao najučinkovitijeg načina komuniciranja s vanjskom javnošću. Dakle, odnose s javnošću u općinama/gradovima čine: komuniciranje, davanje informacija sukladno zakonu, informiranje i direktna komunikacija (face to face).

Komuniciranje u jedinicama lokalne samouprave ima osnovni zadatak informirati građane o aktivnostima koje provodi grado/načelnik, općinske/gradske službe i općinsko/gradsko vijeće jer jedino informirani građani mogu sudjelovati u aktivnostima i u procesu donošenja odluka u općini/gradu. Temelj za kvalitetnije komuniciranje u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini sadržan je u Zakonu o slobodi pristupa informacijama. Jačanjem tržišnog gospodarstva, demokratizacijom društva i formiranjem slobodnih medija, polovicom zadnjeg desetljeća prošlog stoljeća u Bosni i Hercegovini, ali i u ostalim tranzicijskim zemljama u okruženju dolazi do sve većeg otvaranja tijela lokalne samouprave prema javnosti.

Stoga su usporedo s otvaranjem prema javnosti jačale i potrebe komuniciranja s građanima i imenovani su službenici za informiranje i odnose s javnošću, što je prvi korak ka otvaranju jedinica lokalne samouprave prema javnosti i jedan od kadrovskih preduvjeta razvoja odnosa s javnostima u općinama/gradovima. Odnosi s javnošću u jedinicama lokalne samouprave, komuniciranje sa zaposlenicima kao unutarnjom javnošću, nevladinim organizacijama, gospodarskim društvima, političkim organizacijama, odnosno s građanima kao vanjskom javnosti, te odnosi s medijima, važan su ako ne i jedan od najvažnijih segmenta u radu jedinica lokalne samouprave, i ono bez čega u budućnosti niti jedna jedinica lokalne samouprave, neće moći valjano funkcionirati.