dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

„Uloga i značenje strateškog komuniciranja u jedinicama lokalne samouprave“ Ispis
Subota, 07. svibnja 2011.

„Uloga i značenje strateškog komuniciranja u jedinicama lokalne samouprave“ naziv je Znanstvenog rada koji sam predstavio na Znanstveno-stručnoj konferenciji „CJELOVITOST ZABIOKOVLJA: Pluridisciplinarni pristup“ održanoj u Ljubuškom i Vrgorcu 5. i 6. svibnja 2011. Ovo je drugi rad koji sam radio u koautorstvu s kolegicom Meri Maretić savjetnicom za za kulturu, informiranje i udruge Splitsko-dalmatinske županije.

Istraživanje o ulozi i značenju strateških komunikacija, odnosno komunikacijskih procesa u općinama/gradovima Splitsko-dalmatinske i Zapadnohercegovačke županije, ulozi, poslovima i radnim zadacima djelatnika za odnose s javnošću, te korištenju alata u komuniciranju s javnošću u jedinicama lokalne samouprave provedeno je u studenom i prosincu 2010. godine, metodom analize i sinteze, te intervjua s djelatnicima za odnose s javnošću i informiranje u 16 gradova Splitsko-dalmatinske županije i 4 općine Zapadnohercegovačke županije. Prema provedenim istraživanjima najčešće korišteni alat u odnosima s javnošću u gradovima Splitsko-dalmatinske županije je konferencija za novinare, dok je u samo jednoj općini u Zapadnohercegovačkoj županiji konferencija za novinare redovita aktivnost i to jednom godišnje. Osim konferencije za novinare, priopćenja za javnost i izjave za medije su alati koji se najčešće koriste u gradovima Splitsko-dalmatinske i općinama Zapadnohercegovačke županije. Informativni bilten kao jedan od najučinkovitijih alata približavanja jedinice lokalne samouprave prema građanima, redovito jednom u tri mjeseca izdaje jedna općina u Zapadnohercegovačkoj županiji, dok je to redovita aktivnost u šest od 16 gradova u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Strategiju komuniciranja kao jedan od osnovnih normativno-pravnih akata posjeduje i redovito je ažurira svega 25% općina/gradova u Splitsko-dalmatinskoj i Zapadnohercegovačkoj županiji. U zaključku rada između ostalog navedeno je da nema bitnih razlika u praksama komuniciranja u jedinicama lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj i Zapadnohercegovačkoj županiji. Također je navedeno da je potrebno iskoristiti iskustva i potencijale s obje strane granice i kroz prekograničnu suradnju organizirati edukacijske tečajeve i programe usavršavanja općinskog/gradskog menadžmenta, a zajedničkim organiziranjem stručnih konferencija i simpozija, još više približiti ljude iz susjednih županija smještenih u dvije države što će pridonijeti kvalitetnijem radu grado/načelnika i djelatnika za odnose s javnošću i podizanju sveukupne kulture interaktivne komunikacije u općinama/gradovima, kao primarne premise funkcioniranja pravne države, demokracije i istinskog oživljavanja civilnog društva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rad se nalazi u zborniku „CJELOVITOST ZABIOKOVLJA: Pluridisciplinarni pristup“ koji je predstavljen na samom početku ove znanstveno-stručne konferencije. U zborniku tiskanom na 543 stranice  nalazi se 28 znanstvenih radova iz područja turizma, kulture, odgoja i obrazovanja i ostalih područja i četiri prikaza izvannastavnih projekata i programa pojedinih osnovnih škola u Zabiokovlju. Na ovoj znanstveno-stručnoj konferenciji svoje radove su predstavili brojni sveučilišni profesori iz Republike Hrvatske između ostalih prof. dr. sc. Vladimir Rosić, prof. dr. sc. Lidija Petrić, moram spomenuti nazočnost uvaženog akademika Božu Udovičića, voditelja znanstvenog odbora prof. dr. sc. Anđelko Mrkonjić…