dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

„Uloga odnosa s javnošću u kreaciji pozitivnog imidža države – Pozicioniranje Bosne i Hercegovine u međunarodnoj javnosti“ Ispis
Srijeda, 11. svibnja 2011.

Krajem prošlog mjeseca na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predstavljena je knjiga „Uloga odnosa s javnošću u kreaciji pozitivnog imidža države – Pozicioniranje Bosne i Hercegovine u međunarodnoj javnosti“ autorice dr. sc. Jasne Duraković. Jedan od promotora knjige prof. dr. sc. Besim Spahić između ostalog je naglasio da za današnju državu Bosnu i Hercegovinu ne možemo reći ni da ima vlastitu nacionalnu ekonomiju, nacionalnu politiku i vanjsku politiku i da moramo, dakle, unutar same države napraviti PR i definirati imidž, a graditi ga nije moguće bez domoljublja. Na jednom takvom projektu patriotizma imidž nastaje spontano.

 

Ovo je pionirska studija na temu Uloga odnosa s javnošću u kreaciji pozitivnog imidža države – Pozicioniranje Bosne i Hercegovine u međunarodnoj javnosti i u tom kontekstu pojašnjava ono što se kolokvijalno naziva „imidž“, ili političko-ideološki rakurs svih naših stereotipija, odnosno predrasuda i ksenofobija, koje se prelamaju, kako u svakodnevnoj domaćoj, tako i u ino javnosti. Drugo, to je pokušaj da se oslobodimo tradicionalnog i u osnovi duboko konzervativnog pristupa uopće pojmovima „javno“, „prezentirano“, „nacionalni imidž“, „brend“, „odnosi s javnošću (Public Relations)“ i slično, što zahtijeva, prije svega, jedan kritički i analitički pristup, koji će pojmovno–kategorijalno jasno naznačiti što je što i tko je tko i koji će nedvosmisleno pokazati da u ovoj materiji nemamo jedinstven metodološki pristup, čak niti naznake razrađenog znanstvenog aparata. Jednostavno, radi se o pokušaju instaliranja jedne nove praktično–iskustvene discipline i metodologije, koja zavrjeđuje pažnju i koja će sigurno otvoriti nove vidike za svestrano istraživanje. Sve odgovorne države, bi u ime svog naroda, svojih institucija i firmi, morale otkriti kakva je percepcija njihove zemlje u svijetu i razviti strategiju za upravljanje njome. Ključan dio njihovog posla je pokušati izgraditi ugled koji je pošten, istinit, snažan, privlačan, istinski koristan za njihove ekonomske, političke i društvene ciljeve te koji iskreno odražava duh, genijalnost i volju naroda. Ovaj ogroman zadatak postao je primarnom vještinom država u 21. stoljeću. Bosna i Hercegovina je izuzetno bogata na svim područjima i ima apsolutno pojedinačne elemente favoritskog imidža. Međutim, taj imidž nije uvezan, nije poentiran, nije predstavljen u adekvatnoj formi. Nedostaje subjekt na nivou države koji bi sve to lijepo upakirao u najljepšem svjetlu. Pojedinačni elementi za izgradnju imidža Bosne i Hercegovine postoje, ali imidž je cjelina - sveukupni doživljaj i to svim čulima, kao i uočavanje onog posebnog i jedinstvenog u nekoj zemlji. BiH ima sve preduvjete za uspješnu prezentaciju, ali nema sistemski pristup izgradnje imidža. Naša država Bosna i Hercegovina i mi u njoj nismo ono što mislimo da smo i što bismo htjeli biti, nego smo ono kakvima nas vide drugi. Stoga je nužno poduzimati permanentne akcije eliminacije i eufemizacije svih negativnih predikativa o nama i početi kreirati ugled države kao cjeline. Bosni i Hercegovini nedostaju sistemski odnosi s javnošću, koje bi trebale provoditi uglavnom državne institucije. Stoga i jeste osnovni motiv ove knjige da, zbog nepostojanja institucionalnih rješenja u državi, ukaže na apsolutnu neophodnost implementiranja smišljenog i planskog bh. državnog PR-a, kao glavnog agensa u formiranju i izgradnji pozitivnog nacionalnog imidža tj. jakog brenda države i podizanja percepcije o samoj državi u međunarodnoj javnosti. Ova knjiga je pokušaj da se, prije svega, podigne nivo svijesti o važnosti izgradnje jakog nacionalnog imidža države Bosne i Hercegovine, koji se može postići uz određivanje jasnog modela formiranja nacionalnog imidža države Bosne i Hercegovine i to djelomično pomoću ovdje predloženih PR strategije i strategije brendiranja države kao proizvoda te njenog plasmana u međunarodnoj javnosti. Između ostalog, ova knjiga će sigurno biti od praktične koristi studentima komunikologije, kako na FPN, tako i na širim relacijama. Utemeljenjem i pokretanjem ovdje predloženih komunikacijskih strategija, znatno bi se utjecalo na kreiranje pozitivnog nacionalnog imidža Bosne i Hercegovine i pozitivne percepcije o imidžu naše države, kako u nacionalnoj i regionalnoj, tako i u međunarodnoj javnosti.

Knjiga također ukazuje na značaj primjene odnosa s javnošću u djelovanju države te ukazuje na postojeće probleme u državi Bosni i Hercegovini, koji su rješivi uz pomoć kreiranja smišljene PR/brending strategije, kojom se može utjecati na promjene nacionalnog imidža države i državnog plasmana na svjetsko tržište. Knjiga naglašava važnost imidža države u suvremenim političkim, ekonomsko-komunikacijskim i ukupnim društvenim odnosima. Bez integriranja odnosa s javnošću kao osnovne komunikacijske vještine, većina pojedinaca unutar države (različitih profesija i poslova koje obavljaju), bez obzira na ostale sposobnosti i talente, ne može napredovati, a njihove organizacije ne mogu zauzeti primjerenu poziciju na tržištu. Stoga, taj komunikacijski neuspjeh, prije ili kasnije, dolazi na vidjelo i ima itekako negativne posljedice. Komunikacijski čin, kao sastavni dio formule uspješnosti u životu svakoga pojedinca, svake organizacije i na kraju svake države, u Bosni i Hercegovini (gdje je neophodan za razvoj cjelokupnog društva), nažalost još uvijek nije došao u prvi plan. Ova tema je od itekako velikog značaja za čitavo bh. društvo. Proces popravljanja imidža države je kompliciran i dugotrajan, tako da ga strateški i organizirano mogu osmisliti državne institucije, nevladin sektor, mediji i drugi bitni subjekti u državi. To potvrđuju iskustva drugih država iz okruženja (Slovenija, Hrvatska pa, jednim dijelom, i Srbija u zadnjih nekoliko godina), koje su se, organiziranim pristupom, za veoma kratko vrijeme uspjele predstaviti svijetu u mnogo pozitivnijem svjetlu u odnosu na sliku koja je o njima ranije postojala. I pored mnogih postojećih problema u djelovanju države, neophodno je pronaći rješenje za izgradnju njenog pozitivnog imidža. A do rješenja se dolazi naučnim putem.

Krajnji cilj ove knjige je da skrene pažnju svim relevantnim faktorima (pojedincima i organizacijama) u Bosni i Hercegovini, koji se bave ovom problematikom, da, uz znanstvena dostignuća, odnose s javnošću/PR, pokušaju približiti društvu, i to prema tehnološkom razvoju ove nezamjenjive komunikacijske djelatnosti, koja je danas u svijetu žila kucavica uspješnog poslovanja i razvoja kompletnog političkog, ekonomskog, komunikacijskog, socijalnog i kulturnog domena svakog društva. Prije svega, da dramatično upozorim državne i entitetske organe Bosne i Hercegovine da konačno skrenu pažnju prema jednoj općedruštvenoj i izuzetno važnoj problematici, koju nadležni organi do sada nisu tretirali kao takvu i zakonski regulirali.


dr. sc. Jasna Duraković