dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

Najava Međunarodni znanstveni skup „IV. CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI” Ispis
Četvrtak, 19. svibnja 2011.

U Bijelom Polju (Crna Gora) od 27.-29. svibnja 2011. održat će se Međunarodni znanstveni skup  „IV. CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI”. Na ovom Znanstvenom skupu sudjelovat ću s radom „Uloga masovnih medija u slobodnom vremenu djece“, a s kolegicama  mr. sc. Meri Maretić i mr. sc. Josipom Caktaš iz Splita  predstavit ću naš zajednički znanstveni rad: „Mediji i komunikacijska aktivnost mladih“
PROGRAM ZNANSTVENOG SKUPA:

petak , 27. 5. 2011.

Okupljanje i prijava sudionika skupa, podjela materijala / Hotel
„Dominus”, Đorđija Stanića br. 31 - Bijelo Polje
Sastanak Organizacijskog odbora

subota , 28. 5. 2011.

11.00 - 12.00  - Svečano otvaranje skupa i pozdravne riječi / Centar za
kulturu – Bijelo Polje

Govore:

dr Mimo Drašković, urednik časopisa „Medijski dijalozi”
Aleksandar Žurić, predsjednik Općine Bijelo Polje
dr Sanja Vlahović, ministar nauke u Vladi Crne Gore


12.00 - Prelazak u kuću Rista Ratkovića i početak znanstvenog skupa

12.30 - 15.00 
1. sekcija - Izlaganje referata na teme DIGITALIZACIJA MEDIJA i AUTORSKA PRAVA U MEDIJIMA, Medijatori: mr Andrijana Rabrenović i Miloš Lalević

Uvodno izlaganje :  dr Veselin Drašković, red. prof., dir. NVO „ELIT“
Podgorica

DIGITALIZACIJA MEDIJA :

1. dr BORŽIDAR ROCA, Ekonomski fakultet Subotica (Srbija) :
Razvoj komunikacione strategije za pristupanje država kandidata evropskoj
uniji
2. dr DUBRAVKA VALIĆ NEDELJKOVIĆ, Filozofski fakultet u Novom Sadu
(Srbija) : Digitalizacija u Srbiji počinje od Vojvodine
3. dr JELENA ŽUGIĆ, Univerzitet „Mediteran“ – Podgorica (Crna
Gora), mr MILICA KOVAČEVIĆ Univerzitet „Mediteran“ – Podgorica
(Crna Gora) :
Uticaj digitalizacije i razvoja novih medija na ponašanje potrošača
4. dr SANJA BAUK, Fakultet za Pomorstvo – Kotor (Crna Gora):
Face to Facebook: umjetnost ili primjer deregulacije medija?
5. dr DEJAN PRALICA, Filozofski fakultet u Novom Sadu (Srbija):
Digitalizacija medija u Srbiji: studija slučaja – radio
6. dr NATAŠA RUŽIĆ, Fakultet političkih nauka - Podgorica (Crna Gora) :
Mediji i herostrati novog doba
7. dr MIMO DRAŠKOVIĆ, Fakultet za pomorstvo – Kotor (Crna Gora) :
Efekti digitalizacije medija
8. mr ŽELJKO RUTOVIĆ, Ministarstvo kulture Crne Gore (Crna Gora) :
Digitalna tranzicija
9. msc DENIZ AHMETAGIĆ, Ekonomski fakultet Subotica (Srbija), MILIVOJE
DAVIDOVIĆ,  Ekonomski fakultet Subotica (Srbija) :
Digitalne inovacije i televizijsko oglašavanje
10. mr VLADIMIR VULIĆ, Ekonomski fakultet – Podgorica (Crna Gora) :
Društveni mediji kao inovativni oblik neplaćenih medija
11. mr NIKŠA GRGUREVIĆ, Kompanija Wurth d.o.o., Podgorica (Crna Gora) :
Ekonomski  i  tehnički aspekti procesa digitalizacije u  Crnoj Gori
12. mr ANA MARTINOLI, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu i Radio B92
(Srbija) :
Konvergencija i digitalizacija medija - nove uloge publike i medija
13. MIRKO SEBIĆ, Fond za razvoj istraživačkog novinartsva i novih
medija, Novi Sad (Srbija) :
Kitlerova kulturalna matematika i digitalizacija medija
14. TOMO KNEŽEVIĆ, Ministarstvo za informaciono društvo i
telekomunikacije (Crna Gora) :
Prelazak sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje i prijem radijskih
i televizijskih programa u Crnoj Gori 2011-2013
15. MARIJA JOVIĆ, Fakultet društvenih znanosti „dr. Milenko Brkić“
(Bosna i Hercegovina) :
Komunikacija i digitalni mediji

pauza 15 min.

AUTORSKA PRAVA U MEDIJIMA :

16. dr ĐORĐE OBRADOVIĆ, Sveučilište u Dubrovniku (Hrvatska) :
Diskriminacija autora prema zakonu o  autorskom pravu i srodnim pravima
Republike Hrvatske
17. др АЛЕКСАНДР ДОРОХОВ, Харьковский
национальный экономический университет
- Харьков (Ukraina), ЛЮДМИЛА МАЛЯРЕЦ,
Харьковский национальный экономический
университет - Харьков (Ukraina) :
Авторские права и использование
компьютерного программного обеспечения,
доступного в интернете
18. dr BRANKICA BOJOVIĆ, Filozofski fakultet -  Nikšić (Crna Gora) :
Intelektualna svojina, vlasništvo i prevod sa osvrtom na medije
19. JANKO NIKOLOVSKI, (Makedonija) :
Slobodan pristup informacijama i istraživačko novinarstvo

15.00 - 16.00  -  ručak

16.00 - 20.00   
2. sekcija - Izlaganje referata na teme KONCENTRACIJA U MEDIJIMA i DJECA I MEDIJI
Medijatori: Anđelka Rogač i Dragić Rabrenović

KONCENTRACIJA U MEDIJIMA :

20. dr VESELIN DRAŠKOVIĆ, Fakultet za pomorstvo – Kotor (Crna Gora),
ZORICA GREGO, Fakultet za pomorstvo – Kotor (Crna Gora) :
Neoliberalni paradoksi koncentracije u medijima
21. dr SLOBODAN LAKIĆ, Ekonomski fakultet – Podgorica (Crna Gora) :
Kontrola medija u funkciji inženjeringa intelekta
22. dr JOSIP ČERINA, Podružnica HCR-a – Zadar (Hrvatska) :
Medijska koncentracija u hrvatskoj na primjeru zadarske medijske scene
23. dr RADENKO ŠĆEKIĆ, Istorijski institut Univerziteta Crne Gore (Crna
Gora) :
Politika i mediji – u svjetlu medijskih integracija
24. mr SENKA ŠEKULARAC IVOŠEVIĆ, Fakultet za pomorstvo – Kotor (Crna
Gora), mr NATAŠA MILOVIĆ, menadžer za destinaciju Adriatic Marinas
d.o.o. (Crna Gora) :
Primjena koncepta društvene odgovornosti marketinga u poslovanju medija u
uslovima savremene medijske koncentracije
25. DRAGIĆ RABRENOVIĆ, Radio Bijelo Polje (Crna Gora) :
Novi medijski monopoli - posljedica koncentracije vlasništva
26. ANĐELKA ROGAČ, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija
(Crna Gora) :
Medijski pluralizam u procesu tranzicije


Pauza 15. min.

DJECA I MEDIJI

27. dr ZLATKO MILIŠA,  Sveučilište u Zadru (Hrvatska) :
Kada i kako Internet postaje najsofisticiranije sredstvo manipuliranja?
28. dr SRĐAN VUKADINOVIĆ, Centar za društvena istraživanja –
Podgorica (Crna Gora) :
(Ne) kulturološki  modeli  nametanja medijskih sadržaja djeci
29. dr VEDADA BARAKOVIĆ, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, (Bosna
i Hercegovina) :
Novi mediji, stare predrasude: Youtube i romska djeca
30. dr IGOR ALEKSIĆ, Akademija lepih umetnosti – Beograd (Srbija), dr
Vladeta Radović, Filozofski fakultet – Niš (Srbija) :
Položaj dece i mladih u kodeksima novinara i medija
31. dr ANITA JELIČIĆ, Sveučilište u Dubrovniku (Hrvatska), mr MARIJA
STANOJEVIĆ, Sveučilište u splitu (Hrvatska) :
Novine i djeca javnih osoba: oprimjereno na primjeru Večernjeg i Jutarnjeg
lista
32. mr ANDRIJANA RABRENOVIĆ, Radio Bijelo Polje (Crna Gora) :
Uticaj oglašavanja na djecu
33. mr.sc. DRAGO MARTINOVIĆ, savjetnik načelnika općine Široki Brijeg za
odnose s javnošću (BiH) :
„Uloga masovnih medija u slobodnom vremenu djece“
34. mr. sc. DRAGO MARTINOVIĆ, savjetnik načelnika općine Široki Brijeg za
odnose s javnošću (BiH), mr. sc. MERI MARETIĆ, savjetnica za kulturu,
informiranje i udruge Splitsko-dalmatinske županije (Hrvatska), mr. sc. JOSIPA
CAKTAŠ
, profesor biologije i kemije OŠ Plokite - Split, OŠ Meje-Split (Hrvatska) :
„Mediji i komunikacijska aktivnost mladih“

35. BERNADICA MILIĆEVIĆ, profesor ekonomske skupine predmeta Turističko-
ugostiteljska škola – Mostar (Bosna i Hercegovina) :
Utjecaj medija na djecu
36. NIKOLA DRAŠKOVIĆ JELČIĆ, Dubrovnik (Hrvatska), mr DRAGAN RADOVIĆ,
Herceg Novi (Crna Gora) :
Djeca na internetu – izazovi, šanse i opasnosti
37. DIJANA GUPTA, Univerzitet „Džemal Bijedić“ - Mostar (Bosna i
Hercegovina):
Mediji i djeca - kreatori budućnosti
38. MARINA MIKULIĆ, studentica poslijediplomskih studija na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Mostaru (Bosna i Hercegovina) :
Uporaba i utjecaj medija na djecu srednjoškolske dobi
39. MILOŠ LALEVIĆ, Ministarstvo kulture Crne Gore (Crna Gora), NIKOLA
KNEŽEVIĆ, Fakultet za poslovni menadžment – Bar (Crna Gora) :
Zaštita maloljetnika na internetu
40. IVANA SIVRIĆ, Mostar (Bosna i Hercegovina) :
Medijska politika prema djeci sa posebnim osvrtom na Konvenciju UN o
pravima djeteta
41. ZORAN BOŠKOVIĆ, Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju
invalidne djece i omladine – Podgorica, (Crna Gora) :
Uticaj medija na djecu

nedjelja , 29. 5. 2011.

10.15 – 13.00   Zaključna razmatranja i konsultativni sastanak u svezi organizacije
V. crnogorskih medijskih dijaloga krajem svibnja 2012. godine