dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

BOSANSKOHERCEGOVAČKI JAVNI SERVIS – SERVIS U SLUŽBI GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE? Ispis
Ponedjeljak, 20. lipnja 2011.

Podijeljenost bosanskohercegovačkog društva, pa tako i javnosti, javnog mnijenja i medijskog tržišta ulogu javnog televizijskog servisa, u današnjem vremenu procesa globalizacije, je minimizirao. Podijeljenost društva je prisutna i kada se govori o gledanosti javnih televizija, pa je gledanost televizija tri javna bosanskohercegovačka emitera svega 30 posto.

Usvajanje  Strategije prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, kao i u propisanom roku uvođenje digitalne televizije, je logički nastavak razvoja javne televizije u Bosni i Hercegovini. Ali, nastavka razvoja bosanskohercegovačke televizije neće biti bez konsenzusa svih zainteresiranih strana (tu se prije svega misli na predstavnike tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini) koji će dovesti do uspostave održivog javnog televizijskog servisa na zadovoljstvo svih građana Bosne i Hercegovine. Javni televizijski servis Bosne i Hercegovine bi upravo promoviranjem različitosti jezika, kulture i nacije mogao imati veoma važnu ulogu u procesu globalizacije.

Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja u Europi koja ima tri javna emitera (Televizija Bosne i Hercegovine (BHT1), Federalna televizija (FTV) i Radio‐televizija Republike Srpske (RTRS)). Kada se govori o gledanosti niti jedan od javnih, ali i komercijalnih televizija nema dominantan položaj, na podijeljenom i nedovoljno razvijenom medijskom tržištu. Rezultati istraživanja gledanosti bosanskohercegovačke javne televizije pokazuju pad gledanosti u vremenu od 2002. do 2006. godine, ali i blagi porast gledanosti u 2010. godini. Polovicom 2009. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je usvojilo Strategiju prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju. Razvoj javne televizije potaknut globalizacijskim procesima, razvojem novih tehnologija i Strategijom prelaska na digitalno emitiranje ne znači samo početak rada postojećih televizijskih kanala na digitalnoj platformi, već stvaranje okruženja koje omogućuje otvoreno i slobodno medijsko tržište, na kojem se mogu pojaviti i drugi proizvođači programa s ponudom programskih sadržaja od javnog interesa ili od vrijednosti za društvo u cjelini, uz poštivanje načela transparentnosti i nediskriminacije. To će za javni televizijski servis značiti ulaganje u razvoj i poboljšanje kvalitete programskih sadržaja koji nisu dovoljno zastupljeni na komercijalnim televizijama, i u najvećoj mogućoj prilagoditi informativne, kulturne i zabavne sadržaje zahtjevima digitalizacije televizije. Blagi porast gledanosti javnih emitera u Bosni i Hercegovini i uvođenje digitalne televizije neće značiti ništa za budućnost javne televizije bez uspostavljanja održivog javnog servisa koji bi bio u službi svih građana Bosne i Hercegovine, s čime bi se povećala gledanost, a u tom slučaju bi i prihod od TV pristojbe i marketinga bio višestruko uvećan i samim tim bi bio omogućen normalan rad i funkcioniranje javnog televizijskog servisa. Javnog televizijskog servisa koji bi, u procesu globalizacije koji nacionalno čini irelevantnim, upravo promoviranjem jezičnih, kulturnih i nacionalnih različitosti u Bosni i Hercegovini odigrao važnu ulogu.

(iz znanstvenog rada - Uloga Javnog televizijskog servisa u procesu globalizacije na primjeru Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine - www.med-dij.com )