dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

NOVE PRAKSE KOMUNICIRANJA U OPĆINI ŠIROKI BRIJEG Ispis
Srijeda, 13. srpnja 2011.

„Nove prakse u komunikaciji: Korištenje ICT-a u komuniciranju“ naziv je teme koju sam prezentirao na dvodnevnom radnom sastanku održanom 12. i 13. srpnja u Sarajevu u organizaciji Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini. Općina Široki Brijeg je prva uspješno implementirala komponentu „Mediji i komunikacija“. Iz ruku Richarda Wiliamsa direktora OESS-ova odjela za ljudsku dimenziju kao predstavnik Općine Široki Brijeg primio sam certifikat za uspješno implementiranu komponentu „Mediji i komunikacija“ OESS-ove inicijative „Lokalno je primarno“.

U sklopu ove komponente Općina Široki Brijeg usvojila je Strategiju komuniciranja, ali i uvela mnoge nove prakse u komuniciranju tijela Općine prema internoj i eksternoj javnosti između ostalog: Dan otvorenih vrata, tematske radio emisije, konferencije za novinare, redovita priopćenja za javnost… Korištenje novih medija je u velikoj prednosti pred drugim medijima sa svojim dosegom, ali ponajprije stupnjom interaktivnosti i kao takav ima iznimno važnu ulogu u komuniciranju s javnošću. Internet stranica je jedan od najčešće korištenih alata interneta, zatim e-mail, elektronsko izdanje informativnog biltena, blog Općinskog načelnika samo su neki od alata koji se svakodnevno koriste u komuniciranju s javnošću Općine Široki Brijeg.