dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

Dr. sc. Denis Zaimović obranio doktorski rad: „Uloga odnosa s javnošću u institucijama lokalne samouprave" (studija slučaja: Grad Sarajevo) Ispis
Nedjelja, 18. rujna 2011.

U subotu 17. rujna 2011. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu kolega Denis Zaimović šef Službe za odnose s javnošću, analitiku i marketing Grada Sarajeva obranio je doktorski rad pod nazivom „Uloga odnosa s javnošću u institucijama lokalne samouprave (studija slučaja: Grad Sarajevo). Doktorski rad je obranjen pred komisijom u sastavu: prof. dr. sc. Besim Spahić predsjednik, prof. dr. sc. Šemso Tucaković, mentor i član i prof. dr. sc. Mirko Pejanović član komisije.

Dr. sc. Denis Zaimović diplomirao je 2001. godine na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, Odsjek za žurnalistiku kao prvi student koji je u u nezavisnoj produkciji Internewsa teorijski i praktično odbranio diplomski rad "TV intervju kao kritičko­analitički oblik novinarskog izražavanja“. Ima veliko teorijsko i praktično iskustvo iz oblasti medija i odnosa s javnošću. Od 2000. do 2005. godine radio je na TV Hayat Sarajevo kao novinar i urednik i bio autor brojnih televizijskih priloga, intervjua i reportaža. Usavršavao se na International broadcasting bureau Voice of America (Iowa, Washington, DC, USA) 2003. godine. Od 2005. godine radi u Gradskoj upravi Grada Sarajeva kao šef Službe za odnose s javnošću, analitiku i marketing. Magistrirao je na postdiplomskom studiju Bosna i Hercegovina u savremenom svijetu, na Odsjeku politologije, s temom magistarskog rada: Efekti i mogućnosti primjene koncepta Euroregije u Bosni i Hercegovini,  i tako stekao zvanje magistra političkih nauka. Odbranivši doktorsku disertaciju "Uloga odnosa s javnošću u institucijama lokalne samouprave" stekao je zvanje doktora žurnalističkih odnosno komunikoloških nauka.

Doktorska disertacija Uloga odnosa s javnošću u institucijama lokalne samouprave (studija slučaja: Grad Sarajevo) predstavlja  teorijsko - empirijsko  znanstveno  istraživanje sa znanstvenim objašnjenjem i predviđanjem. S obzirom na postavljene  znanstvene  ciljeve,  istraživanje je deskriptivno i eksplikativno. Iako je primarno smješteno u kontekst komunikološke teorije i prakse, istraživanje obuhvaća i druge znanstvene oblasti, poput politologije, ekonomije, mediologije i sociologije medija i društva, te se može smatrati interdisciplinarnom analizom značaja i uloge odnosa s javnošću u gradovima i općinama kao jedinicama lokalne samouprave.

U disertaciji autor polazi od stava, što predstavlja i generalnu hipotezu, da bez uspješne komunikacije s javnošću nema uspješne javne uprave, odnosno bez jačanja kapaciteta za odnose s javnošću u institucijama lokalne samouprave i razvijanja dvosmjerne komunikacije tih institucija s različitim ciljanim i drugim javnostima nema ni povjerenja javnosti u te institucije, niti u njihov rad. Samo dobro informirani građani mogu da pravovremeno i kvalitetno donose objektivne ocjene i odluke koje se tiču života u lokalnoj samoupravi. Odnosi s javnošću su komunikacijski mehanizam koji omogućava međusobno razumijevanje i dobru komunikaciju između institucija lokalne samouprave i njenih javnosti. Mediji kao komunikacijski posrednici između lokalne samouprave i građana imaju integralnu ulogu u stvaranju javnog mišljenja pa su odnosi s medijima jedan od najvažnijih oblika eksternih odnosa s javnošću u institucijama lokalne samouprave. Odnosi s javnošću u institucijama lokalne samouprave značajni su sa stanovišta razvijanja pozitivnog imidža tih institucija. Efikasni i racionalni odnosi s javnošću su jedan od bitnih uvjeta za prevladavanje kriznih situacija u institucijama lokalne samouprave.

Tema odnosa s javnošću u institucijama lokalne samouprave relativno je nova, te je na području Bosne i Hercegovine nedovoljno istraživana. Tema dodatno dobiva na značaju ako se zna da su odnosi s javnošću, odnosno institucionalno komuniciranje jedan od prioriteta reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, a koja je, s druge strane jedan od prioriteta iz procesa integracije BiH u Europsku uniju. Disertacija je povezala područja znanstvene analize komunikoloških i politoloških znanosti, smještajući odnose s javnošću visoko na ljestvicu političkog i institucionalnog upravljanja, odnosno odlučivanja.  Teorijski i praktičan pristup odnosima s javnošću u institucijama lokalne samouprave podrazumijevao je sistematičnost u prikupljanju znanstvenih podataka i objašnjenja, interdisciplinarnost i nove znanstvene spoznaje koje su u skladu sa karakterom i ciljem istraživanja.