Drago Martinović
Drago Martinović

Životopis

Zaposlenik u javnoj upravi. Od 2008. do 2016. u jedinici lokalne sampouprave, a od 2016. do danas u županijskoj upravi. Prije 2008. godine zaposlenik u realnom sektoru. Autor dvije knjige i većeg broja znanstvenih i stručnih radova iz područja odnosa s javnošću, novinarstva, novih medija i lokalne samouprave, odnosno javne uprave, te sudionik brojnih znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Voditelj seminara, obuka i treninga. Po obrazovanju inženjer prometa, diplomirani novinar, te magistar društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, odsjek odnosi s javnošću, a od veljače 2014. doktor društvenih znanosti. Oženjen i otac troje djece.

 • 2019. Izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent
  Sveučilište Sjever
 • 2017.   Izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik 
  Matični odbor za društvene znanosti-polje informacijske i komunikacijske znanosti Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj RH
 • 2014.   Doktor znanosti 
  Doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
  (Mentor: prof. dr. Najil Kurtić)
 • 2009.   Magistar znanosti
  Magistrirao na Filozofskom falkultetu Sveučilišta u Mostaru
  (Mentor: prof. dr. Besim Spahić)

Upisan u registar znanstveno-istraživačkih radnika u FBiH i u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju. Konzultant Saveza općina i gradova FBiH. Certificirani stručnjak za odnose s javnošću (CSOJ).

Popis objavljenih radova možete pronaći i u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji.
Matični broj znanstvenika /MZOŠ RH/: 349783

Istaknute aktivnosti

Brojne su aktivnosti koje bi ovdje trebale pronaći mjesto. Ali, izdvojio sam tri koji na neki način obuhvaćaju moju cjelokupnu karijeru.
Rad u javnoj upravi (lokalnoj i županijskoj) i moj znanstveni put su toliko isprepleteni da jedno bez drugog u mom slučaju nije moguće.
Uprava civilne zaštite ŽZH

Ravnatelj Uprave civilne zaštite ŽZH

U drugoj polovici rujna 2020. godine postavljen sam na mjesto ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke na drugi mandat od četiri godine. Ono što me veseli i daje mi motiv da nastavim i više i bolje je zasigurno što sam u prilici pomoći onima kojima je potrebna pomoć, ali i da kao znanstvenik iz područja javne uprave, medija, komunikacije i odnosa s javnošću imam mogućnost doprinijeti razvoju odnosa s javnošću u sustavu zaštite i spašavanja, ponajprije u veoma važnom segmentu komuniciranja u vrijeme kriznih situacija koje često sa sobom nose i stradanja ljudi i velike materijalne štete. „Uprava civilne zaštite – s vama 24 sata“ glasi slogan naše Uprave, a odličnu komunikaciju i suradnju s građanima i medijima ostvarujemo izravno i putem naše web-stranice, mobilnih aplikacija, elektroničke pošte i društvenih mreža.

Obrana doktorata

Doktorat društvenih znanosti

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, 20. veljače 2014. godine obranio sam doktorsku disertaciju pod mentorstvom prof. dr. sc. Najila Kurtića. Doktorska disertacija je kruna moga višegodišnjeg kontinuiranog znanstvenog, ali i praktičnog rada u području komunikologije, odnosa s javnošću i medija u lokalnoj samoupravi, odnosno javnoj upravi.
Obrana doktorata

Gradska uprava Široki Brijeg

Nakon dugogodišnjeg rada u realnom sektoru postajem uposlenik Gradske uprave Širokog Brijega od ožujka 2008. do rujna 2016. godine. U osam godina rada u jedinici lokalne samouprave upoznao sam se s načinom rada i načelima funkcioniranja javne uprave na lokalnoj razini, ali istovremeno znanstveno se usavršavao što je rezultiralo brojnim stručnim i znanstvenim radovima iz područja, medija, odnosa s javnošću i lokalne samouprave.

Objavljeni radovi:

MEDIJI I PROMOCIJA PARTICIPACIJE GRAĐANA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

MEDIJI I PROMOCIJA PARTICIPACIJE GRAĐANA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

FRA PETAR SESAR (1895. - 1945.)

FRA PETAR SESAR
(1895. - 1945.)

Autorske knjige (3)
Znanstveni radovi u drugim časopisima (5)
Ostali radovi u drugim časopisima (5)
Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar. rec. (12)

Druge vrste radova

Obrana doktorske disertacije
(video)

Autor slogana:
"Široki Brijeg - uvijek na 1. mjestu"

Uvijek na prvom mjestu
Široki Brijeg – kulturno, športsko i gospodarsko središte
Dokumentarni film

Certifikati, uvjerenja, priznanja, zahvalnice...

Posebnu čast i zadovoljstvo za uloženi trud i rad, svakome od nas, čine javna priznanja i zahvale.
S ponosom ih čuvam te predstavljam i dijelim sa svima.

Kontakt podaci:


Kočerin, 88220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina


Mob: +387 63 796 648


www.dragomartinovic.com

©2021 dr. sc. Drago Martinović 2018. Sva prava pridržana.

Search