Konferencija za odnose s javnošću PRIBA 2009.

Londonska škola za odnose s javnošću

Ispit općeg znanja ADS

Fakultet za javnu upravu Sarajevo

Znanstveni skup Cjelovitost Zabiokovlja pluridisciplinarni pristup

Atlantsko vijeće Republike Hrvatske Šipan 2007.

Stranica 3 od 3

©2019 dr. sc. Drago Martinović 2018. Sva prava pridržana.

Search