POUG Općine Široki Brijeg

 

Konferencija za odnose s javnošću PRIBA 2010.

HAZU

 

Plaketa za postignute izvanredne rezultate
Konferencija Društva Srbije za odnose s javnošću 2010.

 

Konferencija za odnose s javnošću PRIBA 2009.

Mediji i komunikacija Općina Široki Brijeg-OESS

 

Stručni forum Komunikacija, motivacija i ponašanje u kriziStranica 2 od 2

©2018 dr. sc. Drago Martinović 2018. Sva prava pridržana.

Search