dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

Članak: „Komuniciranje tijela lokalne i mjesne samouprave s javnošću“ Ispis
Srijeda, 19. veljače 2014.

Članak: „Komuniciranje tijela lokalne i mjesne samouprave s javnošću“, 'Mjesne zajednice pokretači promjena i sudionici u procesu odlučivanja', Centar za građansku suradnju, Livno, prosinac/decembar 2013., str. 27-30

 


Komuniciranje u jedinicama lokalne samouprave (općinama/gradovima) ima osnovni zadatak informirati građane o aktivnostima koje provodi načelnik, općinske službe i općinsko vijeće, jer jedino informirani građani mogu aktivno sudjelovati u aktivnostima tijela općinske uprave i u procesu donošenja odluka u općini. Normativno-pravni akti koji reguliraju komuniciranje tijela lokalne i mjesne samouprave s javnošću su između ostalih Zakon o slobodi pristupa informacijama, Zakon o načelima lokalne samouprave, Strategija komuniciranja s javnošću i Statuti općina i mjesnih zajednica. Treninzima za predsjednike (članove) 156 Vijeća mjesnih zajednica u 10 jedinica lokalne samouprave u Zapadnohercegovačkoj i Hercegbosanskoj županiji na temu „Mehanizmi komunikacije mjesnih zajednica s općinom, građanima i medijima“, održanim u siječnju i veljači 2013. godine, koje je organizirao 'Centar za građansku suradnju' iz Livna u sklopu projekta „Unaprjeđenje komunikacije mjesnih zajednica“, pokazana je opredijeljenost čelnika mjesnih zajednica, ali i predstavnika općina otvaranju prema javnosti i jačanju potrebe komuniciranja, što je potvrdila njihova nazočnost i aktivno sudjelovanje na treninzima.