Novosti

NAJAVA OBUKE ZA VIJEĆNIKE U OPĆINAMA VITEZ I JABLANICA

reloadU sklopu projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), kojega financira Europska unija, provodi UNDP u BiH, a u organizaciji Saveza općina i gradova FBiH, u općinama Vitez i Jablanica održat će se obuka vijećnika na temu: „Unaprjeđenje sudjelovanja građana i organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnoj razini“.

U Općini Vitez obuka će se održati u srijedu 20. lipnja s početkom u 10 sati, a u Općini Jablanica u četvrtak 21. lipnja s početkom u 9.30 sati. Voditelj obuke je dr. sc. Drago Martinović teoretičar i praktičar iz područja medija, odnosa s javnošću i lokalne samouprave. Autor više znanstvenih i stručnih radova i sudionik brojnih znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.

Search