Novosti

NOVI MEDIJI JOŠ UVIJEK NISU DOVOLJNO ISKORIŠTENI ZA USPOSTAVLJANJE NOVIH MODELA SUDJELOVANJA GRAĐANA U DONOŠENJU ODLUKA

obuka vijecnika 2018 3U sklopu Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, a u organizaciji Saveza općina i gradova Federacije BiH (SOGFBIH) u općinama Vitez i Jablanica održana je obuka za općinske vijećnike na temu: „Unaprjeđenje sudjelovanja građana i organizcija civilnog društva u procesu donošenja odluka na lokalnoj razini“.

obuka vijecnika 2018 1
Obuku je održao dr. sc. Drago Martinović konzultant Saveza općina i gradova Federacije BiH i teritičar i praktičar iz područja medija, odnosa s javnošću i lokalne samouprave.

obuka vijecnika 2018 2
Cilj obuke je doprinijeti transparentnosti i većem utjecaju građana i organizacija civilnog društva na procese donošenja odluka, u 21 partnerskoj jedinici lokalne samouprave u kojima se provodi program ReLOaD, upoznavanjem općinskih vijećnika s važnosti i oblicima građanskog sudjelovanja.

obuka vijecnika 2018 4
Tijekom obuke, vijećnici su upoznati s pravnim okvirom za sudjelovanje građana i organizacija civilnog društva u donošenju odluka, te su analizirani akti jedinica lokalne samouprave koji propisuju sudjelovanje građana i organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnoj razini. Također su analizirani oblici sudjelovanja građana u općinama Vitez i Jablanici, kao i primjeri sudjelovanja građana u drugim jedinicama lokalne samouprave u BiH i zemljama okruženja. Osim tradicionalnih modela posebno su istaknuti modeli sudjelovanja građana korištenjem alata novih medija.

„Novi mediji imaju tehničko-tehnološki potencijal za nove vidove sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od zajedničkog interesa naročito na lokalnoj razini ali nažalost još uvijek nisu dovoljno iskorišteni“, istaknuo je imeđu ostalog dr. Martinović.

obuka vijecnika 2018 5

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) predstavlja inicijativu Europske unije (EU) koju implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) s ciljem jačanja partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva širenjem uspješnog modela za financiranje projekata civilnog društva iz proračuna jedinica lokalne samouprave, a u skladu s lokalnim potrebama. Sve ovo je usmjereno većem građanskom sudjelovanju u procesima donošenja odluka i unaprjeđenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

 

 

Search