Novosti

FOCUS konferencija: „Korištenje alata novih medija u javnoj upravi“

konferencija focus drago1
Na Međunarodnoj konferenciji o inovacijama i komunikacijama u javnoj upravi 'FOCUS' održanoj 16. ožujka u Sarajevu sudjelovao sam s temom: „Korištenje alata novih medija u javnoj upravi“.

U uvodnom dijelu predavanja govorio sam o javnoj upravi u Bosni i Hercegovini kao jednoj od najbrojnijih i najglomaznijih javnih uprava u Europi, a vjerojatno i u svijetu, te da je jedna od ključnih reformi u BiH, ali ne samo u BiH već i u zemljama u okruženju, reforma javne uprave koja je preduvjet svim drugim reformama.

Predstavio sam rezultate analiza web-stranica jedinica lokalne samouprave u BiH, kao i web-stranica Vlada (ukupo 14) u Bosni Hercegovine koji su pokazali da analizirane web-stranice karakterizira puko informiranje i pružanje osnovnih informacija o radu i funkcioniranju tijela javne uprave bez mogućnosti interakcije građana tj. nedovoljno korištenje alata novih medija.

dnevni list 19 3 2018Dnevni list, 19. 3. 2018.

Search